Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Sąskaitų spausdinimo, vokavimo, išnešiojimo paslaugos pirkimas

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys'
144133366
Vytauto g. 103, Šiauliai
Šiauliai
77160
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Preikšaitienė
Telefonas: +370 41525580
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.siauliuvandenys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=586032
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sąskaitų spausdinimo, vokavimo, išnešiojimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79823000  -  Spausdinimo ir pristatymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sąskaitų spausdinimo, vokavimo, išnešiojimo paslaugos pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79823000  -  Spausdinimo ir pristatymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šiaulių miestas ir Šiaulių rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagal Perkančiojo subjekto pateiktus duomenis sąskaitų, delspinigių pažymų už geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas spausdinimas, vokavimas, išnešiojimas Šiaulių miesto ir rajono (Ginkūnų, Aukštelkės, Motaičių, Bubių, Visgirdų, Vijolių, Dainų, Žaliūkių, Vinkšnėnų, Aleksandrijos, Žuvininkų, Rėkyvos, Verduliukų) vartotojams (fizinis asmuo) ir abonentams (juridinis asmuo).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimybė Sutartį pratęsti du kartus po 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras Sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant apmokėjimui už Paslaugas skirtą laikotarpį).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi Tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik pasirašytą EBVPD. Visų EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai :
Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs arba šiuo metu vykdyti bent vieną spausdinimo, vokavimo ir pristatymo paslaugų sutartį, kurios apimtyje suteiktų paslaugų vertė turi būti ne mažesnė kaip 33900,00 Eur be PVM.
Pateikiama:
1. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) suteiktų paslaugų sąrašas, pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens, kuriame nurodyti paslaugų (sutarčių) pavadinimai, paslaugų (sutarčių) trumpi aprašymai, bendros paslaugų (sutarčių) sumos, paslaugos (sutarties) datos ir duomenys apie paslaugų gavėjus.
2. Užsakovo (-ų) pažyma (-os) apie sėkmingai įvykdytą (vykdomą) sutartį.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas už Paslaugą Paslaugos teikėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų Paslaugų perdavimo - priėmimo akto ar kito dokumento, patvirtinančio Paslaugos perdavimą pasirašymo (tuo atveju, kai jis pasirašomas) ir PVM sąskaitos faktūros už suteiktą Paslaugą išrašymo Užsakovui dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu (originalai) ir mokestinį pavedimą patvirtinančiu dokumentu, kad draudimo įmoka už šį išduotą draudimo liudijimą yra sumokėta.
arba perveda Sutarties užtikrinimo sumą į užsakovo banko sąskaitą [sąskaitos Nr. LT457180000005467365] ir pateikia pavedimo kopiją.
Netesybos (delspinigiai, baudos)

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-09-13
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-14
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-29
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.