Trečiadienis, gruodžio 02 d.

Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Rietavo savivaldybės administracija
188747184
Laisvės a. 3, Rietavas
Rietavas
90311
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Smilgevičienė
Telefonas: +370 44873225
Faksas: +370 44873222
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://rietavas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=527987
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Rietavo savivaldybės administracija perka Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto darbus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71250000  -  Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Dvaro gatvė, Girėnų kaimas, Rietavo sen.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto darbai. Darbai vykdomi pagal UAB „Patvanka“ 2020 m. parengtą Rietavo seniūnijos Girėnų kaimo kelio Nr. RT0126 (Dvaro gatvė) kapitalinio remonto projektą Nr. 2016. Teikėjas atlieka projekte numatytus darbus, parengia išpildomąją dokumentaciją ir inventorinę bylą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Teikėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo pašalinti jį iš pirkimo. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Jeigu teikėjas pasitelkia subteikėjus (subtiekėjus, subrangovus) ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais numato remtis, tai ir šie subjektai pateikia užpildytus EBVPD. Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą. Teikėjas, teikėjų grupės partneriai kartu, subteikėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę verstis statybos veikla. Pateikiama:
- Lietuvos Respublikoje registruoto teikėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų (aktualios įstatų redakcijos) atitinkamos dalies kopija;
- Teikėjo (fizinio asmens) teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, verslo liudijimo) ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta teikėjo vykdoma veikla, kopijos;
- Užsienio šalies teikėjo teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios teikėjo teisę verstis statybos veikla) kopijos
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
A. Teikėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) remonto darbų (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (keliai ir (ar) gatvės)) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 122 000 Eur be PVM. Pateikiama:
1) Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų darbų apimčių sąrašas.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta:
- darbų atlikimo vieta;
- atliktų darbų vertė (be PVM ar su PVM);
- darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos;
- informacija apie tai, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai atlikti
B. Teikėjas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti:
1. bent 1 (vieną) statinio statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties vykdymą, turintį teisę būti nesudėtingo statinio kategorijai priskiriamo statinio statybos vadovu (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos, gatvės).
2. Bent vieną kadastrinių matavimų specialistą
Pateikiama. 1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas teikėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas).
Nesudėtingojo statinio statybai vadovauti siūlomo asmens išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos.
Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalių specialistus, kurie iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą) teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje.
Užsienio šalies specialistams pateikti kilmės šalyje išduoto atestato/dokumento kopiją ir prašymo SPSC išduoti Teisės pripažinimo dokumentą kopiją.
2) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduoto kvalifikacijos pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento, įrodančio, kad siūlomas specialistas yra kvalifikuotas kadastrinių matavimų specialistas, kopija.
Užsienio šalies specialistams pateikti kilmės šalyje išduoto atestato/dokumento kopiją ir prašymo SPSC išduoti Teisės pripažinimo dokumentą kopiją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjas per 7 d. d. nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalo pateikti tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą – 10 proc. nuo bendros sutarties kainos be PVM.
1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija;
2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokėta už laidavimo draudimą;
3. užstatu, kuris pervedamas į Rietavo savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT267300010151128595, esančią banke AB „Swedbank“.
Už Darbus bus apmokama per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes mokėjimai pagal projektų finansavimo administravimo taisykles trunka ilgiau nei 30 dienų dėl administracinių procesų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-14
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, 208 kab., Rietavas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1) Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2) Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960
Faksas: +370 46310325

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102-103 straipsniuose nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.
Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-30
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.