Reagentai ir laboratorinės priemonės Gamtos tyrimų centro reikmėms

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Gamtos tyrimų centras
302470603
Akademijos g. 2
Vilnius
LT-08412
LT
Asmuo ryšiams: Gerda Survilienė
Telefonas: +370 52711618
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.gamtostyrimai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=526749
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Reagentai ir laboratorinės priemonės Gamtos tyrimų centro reikmėms
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33696300  -  Cheminiai reagentai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Reagentai ir laboratorinės priemonės perkami Gamtos tyrimų centro vykdomų mokslinių tyrimų tikslais.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius:  3
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Reagentai ir laboratorinės priemonės Gamtos tyrimų centro reikmėms
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33696300  -  Cheminiai reagentai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objekto reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 50000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)

Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prekės bus perkamos pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, šių prekių įsigijimui skirtų finansinių resursų, tarpinių sutarties vykdymo rezultatų), tačiau ne daugiau, nei nurodyta skelbimo II.2.6 punkte.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Reagentai ir laboratorinės priemonės Gamtos tyrimų centro reikmėms
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33696300  -  Cheminiai reagentai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objekto reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 40000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
su galimybe 1 kartą 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)

Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prekės bus perkamos pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, šių prekių įsigijimui skirtų finansinių resursų, tarpinių sutarties vykdymo rezultatų), tačiau ne daugiau, nei nurodyta skelbimo II.2.6 punkte.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Reagentai ir laboratorinės priemonės Gamtos tyrimų centro reikmėms
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33696300  -  Cheminiai reagentai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

irkimo objekto reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 20000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
su galimybe pratęsti 1 kartą 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)

Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prekės bus perkamos pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, šių prekių įsigijimui skirtų finansinių resursų, tarpinių sutarties vykdymo rezultatų), tačiau ne daugiau, nei nurodyta skelbimo II.2.6 punkte.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, teikdamas pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus (Sąlygų priedas Nr. 3).
EBVPD pildomas jį įkėlus adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt, užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
1. tiekėjas;
2. kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
3. kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Preliminariąją sutartį, Pardavėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo reikalavimo gavimo dienos sumokėti Pirkėjui 10% (dešimt procentų) dydžio baudą nuo laiku neįvykdytų Užsakymo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų sumos.
2. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutartyje numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,03 % dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną, nuo nesumokėtos sumos.
3. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjui“pareikalavus moka Pirkėjui 0,03 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  3
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-11-06
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-06
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teimas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-22
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.