Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ VEPIS modernizavimo ir portalo www.epaveldas.lt vystymo paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
290757560
Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius
Vilnius
01504
LT
Asmuo ryšiams: Indrė Daugialienė
Telefonas: +370 52398574
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lnb.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ VEPIS modernizavimo ir portalo www.epaveldas.lt vystymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. Pirkimą sudaro 2 pirkimo dalys:
1 pirkimo dalis. Elektroninių paslaugų sukūrimas ir portalo www.epaveldas.lt vystymas;
2 pirkimo dalis. Lietuvos istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauro (BAVIC) modernizavimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  2258820.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Elektroninių paslaugų sukūrimas ir portalo www.epaveldas.lt vystymas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gedimino pr. 51 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Ši pirkimo dalis apima:
1. VEPIS modernizavimas sukuriant 9 elektronines paslaugas epaveldas.lt portale.
2. VEPIS duomenis perduodančių ir priimančių tinklinių paslaugų su partnerių IS ir LIBIS sukūrimas;
3. LNB mobiliosios programėlės, kuri būtų naudojama papildytos realybės turiniui peržiūrėti, sukūrimas;
4. Mokymų medžiagos, naudotojų vadovų parengimas, mokymai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P1 (Technologinio sprendimo nuoseklumas, logika, detalumas, pagrindimas, atitikimas reikalavimams)  /  Lyginamasis svoris:  0,5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P2 (Specialisrtų patirtis)  /  Lyginamasis svoris:  0,2
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P3 (Sprendimo palaikymo kaštai)  /  Lyginamasis svoris:  0,3
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės veiklos vystymas“, projekto kodas 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Lietuvos istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauro (BAVIC) modernizavimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gedimino pr. 51 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Ši pirkimo dalis apima:
1. BAVIC modernizavimas ir naujo ontologinio modelio įgyvendinimas;
2. Integracinių sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis sukūrimas;
3. BAVIC duomenų užpildymas;
4. Mokymų medžiagos, naudotojų vadovų parengimas, mokymai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P1 (Technologinio sprendimo nuoseklumas, logika, detalumas, pagrindimas, atitikimas reikalavimams)  /  Lyginamasis svoris:  0,5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P2 (Specialisrtų patirtis)  /  Lyginamasis svoris:  0,2
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P3 (Sprendimo palaikymo kaštai)  /  Lyginamasis svoris:  0,3
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, projekto kodas 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 079-190041
2019-636310

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: I dalis "Elektroninių paslaugų sukūrimas ir portalo www.epaveldas.lt vystymas"

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-08-09
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Asseco Lietuva
302631095
Kalvarijų g. 125B
Vilnius
08221
LT
Telefonas: +370 52102400
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  2093850.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: II dalis "BAVIC modernizavimas"

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-08-01
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Asseco Lietuva
302631095
Kalvarijų g. 125B
Vilnius
08221
LT
Telefonas: +370 52102400
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  164970.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-12
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.