Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Vabalų žiemos polderio siurblinės ir dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šilutės rajono savivaldybės administracija
188723322
Dariaus ir Girėno g. 1
Šilutė
99133
LT
Asmuo ryšiams: Diana Benkunskienė
Telefonas: +370 44179271
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.silute.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Vabalų žiemos polderio siurblinės ir dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Vabalų žiemos polderio siurblinės ir dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Pagrindinės paslaugų apimtys:
-Techninio darbo projekto parengimas;
-Projekto vykdymo priežiūros vykdymas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  21886.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Techninio darbo projekto parengimas: -Tiekėjas turės atlikti melioracijos, hidrotechnikos statinių būklės tyrinėjimą ir parengti techninį darbo projektą remiantis projektavimo užduotimi ir techninės specifikacijos reikalavimais; - teikti parengtą techninį darbo projektą Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktiems ekspertams bei suderinti su atsakingomis institucijomis, gauta teigiama ekspertizės išvadą ir su visų atsakingų institucijų suderinimais; Projekto vykdymo priežiūros vykdymas: - Tiekėjas turės vykdyti projekto vykdymo priežiūrą rangos darbų vykdymo metu vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualia redakcija) reikalavimais. 2.4. Terminai: - Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir pateiktas perkančiosios organizacijos parinktiems ekspertams per 90 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Numatoma galimybė techninio darbo projekto parengimo ir pateikimo ekspertams terminą pratęsti 1 kartą 30 k. d.; - Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo rekonstravimo darbų pradžios.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas yra vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šilutės rajono savivaldybės Vabalų žiemos polderio siurblinės ir dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“ Nr. 17VD-KL-22-1-03841-PR001
II.2.14)

Papildoma informacija

Terminai:
- Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir pateiktas perkančiosios organizacijos parinktiems ekspertams per 90 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos. Numatomas pratęsimas 1 kartą 30 k. d.;
- Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą rangos darbų vykdymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo rekonstravimo darbų pradžios.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 045-129384
2023-693824

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: R5-292

Pavadinimas: Projekto „Šilutės rajono savivaldybės Vabalų žiemos polderio siurblinės ir dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-04-18
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

MB "Akvateros projektai"
304990766
Šiauliai
LT
NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  21886.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-04-19
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.