PREKYVIETĖS TAURAGĖJE, SPAUSTUVĖS G. 1, AIKŠTĖS IR TERITORIJOS TARP VYTAUTO G. 76B IR DARIAUS IR GIRĖNO G. 11A SUTVARKYMO DARBAI

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Tauragės rajono savivaldybės administracija
188737457
Respublikos g. 2
Tauragė
LT-72255
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Petrauskienė
Telefonas: +370 44662845
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.taurage.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=587169
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

PREKYVIETĖS TAURAGĖJE, SPAUSTUVĖS G. 1, AIKŠTĖS IR TERITORIJOS TARP VYTAUTO G. 76B IR DARIAUS IR GIRĖNO G. 11A SUTVARKYMO DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas skirstomas į dvi atskiras dalis: I pirkimo dalis – prekyvietės Tauragėje, Spaustuvės g. 1 aikštės rekonstravimas. II pirkimo dalis – Tauragės miesto teritorijos tarp Vytauto g. 76B ir Dariaus ir Girėno g. 11A sutvarkymas. Išsamesnė perkamų darbų informacija ir reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 2 priedas).
Šis pirkimas skirstomas į dalis, todėl tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai ar abiems pirkimo dalims.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pprekyvietės Tauragėje, Spaustuvės g. 1 aikštės rekonstravimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45232130  -  Lietaus vandens vamzdynų tiesimo darbai
45232453  -  Nuotekų vamzdžių tiesimo darbai
45310000  -  Elektros instaliacijos montavimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Tauragės miestas, Spaustuvės gatvė 1
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – prekyvietės Tauragėje, Spaustuvės g. 1 aikštės sutvarkymo darbai. Darbus atlikti iki -– iki 2022 m. gegužės 20 d. Darbų pradžia ne anksčiau kaip 2021 m. spalio 1 d. Atliekami darbai: Susisiekimo dalis; vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis; lauko elektroninių ryšių dalis; statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
vieną kartą vienam mėnesiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Tauragės miesto teritorijos tarp Vytauto g. 76B ir Dariaus ir Girėno g. 11A sutvarkymas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
45232130  -  Lietaus vandens vamzdynų tiesimo darbai
45310000  -  Elektros instaliacijos montavimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Tauragė, Vytauto g. 76B, Dariaus ir Girėno g. 11A
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Tauragės miesto teritorijos tarp Vytauto g. 76B ir Dariaus ir Girėno g. 11A sutvarkymo darbai. Darbus atlikti iki -– iki 2022 m. gegužės 20 d. Atliekami darbai: Susisiekimo dalis; Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis; nuotekų šalinimo (lietaus) dalis; statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
vieną kartą vienam mėnesiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neatitikti tiekėjų pašalinimo pagrindų, atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti konkurso sąlygų 7 priede nustatytos formos užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Perkančioji organizacija tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).
Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-23
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-23
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Tauragės rajono savivaldybės administracijos pastate, 210 kab., Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:
Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-08
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.