(PK20-151) Savitakinių nuotekų tinklų Justiniškių g., Šviesos g. (Grigiškės), Lazdynų g., Vasario 16-osios g., Tauro / Pamėnkalnio g., Giedraičių g. kapitalinio remonto darbai

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS'
120545849
Spaudos g. 8
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Asta Volosevičienė
Telefonas: +370 61214905
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517181
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(PK20-151) Savitakinių nuotekų tinklų Justiniškių g., Šviesos g. (Grigiškės), Lazdynų g., Vasario 16-osios g., Tauro / Pamėnkalnio g., Giedraičių g. kapitalinio remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Savitakinių nuotekų tinklų (kvartaliniai, gatvės, kiemo): Justiniškių g., Šviesos g. (Grigiškės), Lazdynų g., Vasario 16-osios g., Tauro / Pamėnkalnio g., Giedraičių g. kapitalinio remonto darbai (detaliau pateikiama Techninėje specifikacijoje)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lazdynų g. 12 - 16, Justiniškių g. 27 – 37, Šviesos g. 5, Giedraičių g. , Tauro g. 8, Vasario 16-osios g., Vilniuje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Savitakinių nuotekų tinklų (kvartaliniai, gatvės, kiemo): Justiniškių g., Šviesos g. (Grigiškės), Lazdynų g., Vasario 16-osios g., Tauro / Pamėnkalnio g., Giedraičių g. kapitalinio remonto darbai (detaliau techninėje specifikacijoje
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-05-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)

Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Numatomas mažiausias skaičius: 1
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti Paraišką su priedais (SPS priedas Nr. 1) ir Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (SPS priedas Nr. 3). Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus, nurodytus SPS 3.1 punkte (Lentelė Nr. 1 ir Lentelė Nr. 2) „Pateikiami dokumentai“, bus prašoma pateikti tik iš Tiekėjo, kurio ekonominis naudingumas (pagal mažiausią kainą) po Galutinių pasiūlymų pateikimo prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsiskaitymas su Rangovu:
Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir atliktų darbų aktus (toliau – Aktas). Atlikus visus Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus (Sutarties SD priedas Nr. 1) Rangovas pateikia galutinį Aktą.
Su Rangovu atsiskaitoma už tas Darbų žiniaraščio (Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4) pozicijas, kuriose Darbai pilnai užbaigti, t. y atlikti darbai. Užsakovas sulaiko 5 proc. Darbų vertės (EUR be PVM) nuo kiekvieno Akto, kuris pateikiamas pilnai atlikus Darbus pagal Žiniaraščio pozicijas. Sulaikyti pinigai bus grąžinami, kai Rangovas Užsakovui pateiks statybos užbaigimo aktą (deklaraciją).
Rangovas teikia Sąskaitą kartu su abiejų Šalių pasirašytais Aktais (ir kitus privalomus dokumentus) per „E. sąskaita“ informacinę sistemą.
Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 k. d. po Sąskaitos pateikimo per „E. sąskaita“ informacinę sistemą dienos
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už Sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (ar) nevykdymą Sutartyje bus numatyti delspinigiai ir baudos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė PAVETPPSPSĮ, VPĮ ir (arba) kitų teisės aktų reikalavimų ir tokiu būdu juos pažeidė, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. Tarptautinių pirkimų atveju per 10 dienų, o Supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų;
2. Tarptautinių pirkimų atveju per 10 dienų, o Supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu PAVETPPSPSĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-29
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.