Pirmos kartos sekoskaitos sistema

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
50161
LT
Asmuo ryšiams: Asta Naujokaitienė
Telefonas: +370 37326124
Faksas: +370 37326427
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoklinikos.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pirmos kartos sekoskaitos sistema
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

38434000  -  Analizatoriai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – pirmos kartos sekoskaitos sistemos įsigijimas, vykdant projektą „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”. Numatoma įsigyti – genetinį analizatorių (1 vnt.), termociklerį su vienu kaitinimo bloku (3 vnt), termociklerį su dviem kaitinimo blokais (2 vnt).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  267400.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Genetinis analizatorius
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38434000  -  Analizatoriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Genetinio analizatoriaus (kiekis - 1 vnt.) pristatymas, instaliavimas, išbandymas, personalo apmokymas bei privalomas parduodamų prekių garantinis servisas (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0008.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Termocikleris su vienu kaitinimo bloku
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38950000  -  Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Termociklerio su vienu kaitinimo bloku (kiekis - 3 vnt.) pristatymas, instaliavimas, išbandymas, personalo apmokymas bei privalomas parduodamų prekių garantinis servisas (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0008
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Termocikleris su dviem kaitinimo blokais
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38950000  -  Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Termociklerio su dviem kaitinimo blokais (kiekis - 2 vnt.) pristatymas, instaliavimas, išbandymas, personalo apmokymas bei privalomas parduodamų prekių garantinis servisas (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0008

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 072-170956
2020-624365

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT-20-1885

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Genetinis analizatorius

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-07-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Linea libera"
122145775
Akademijos g. 2
Vilnius
08412
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  267400.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Mokėjimo sąlygos:
1.Vykdant Sutartį, Pardavėjas sąskaitas faktūras teikia Pirkėjui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Pardavėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.
2. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:
2.1. Vykdant Sutartį yra galimas avansinis mokėjimas iki 50%. Avansas išmokamas per 30 kalendorinių dienų, po to kai Pardavėjas pateikia Pirkėjui sąskaitą avansiniam mokėjimui ir Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą visai avansinio mokėjimo sumai. Banko garantija ir draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas turi galioti ne trumpiau kaip 9 mėnesius.
2.2. Jeigu bus mokamas avansas, tai galimas likusios sumos iki 20% mokėjimas, kai Pardavėjas pristato prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Jei 2.1 punkte nurodytas avansas nepanaudotas, tai galimas avansinis mokėjimas iki 50%, kai Pardavėjas pristato prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Už pristatytas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų po Prekių pristatymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
2.3. Jeigu bus mokamas avansas, tai likusią sumos 30% dalį už instaliuotas, išbandytas prekes ir personalo apmokymą naudotis įranga, Pirkėjas apmoka, kai Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“. Jei 2.1. ir/ar 2.2. punktuose nurodytas avansas nepanaudotas, bet buvo atliktas avansinis mokėjimas, tai Pirkėjas Pardavėjui apmoka už instaliuotas, išbandytas prekes ir personalo apmokymą naudotis įranga likusią Sutarties kainos dalį, kai Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“. Pirkėjas apmoka Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų Kauno klinikų generaliniam direktoriui patvirtinus „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“.
2.4. Kai vykdant sutartį nebuvo taikyti, 2.1. – 2.3. punktuose nurodyti, avansiniai mokėjimai, mokėjimai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą ir Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“. Jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis. Kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.
Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo, instaliavimo, išbandymo, personalo apmokymo ir „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ patvirtinimo diena.
3. Numatyta tiesiogino atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-22
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.