Pieno produktų pirkimas Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Monika Zaleckytė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pieno produktų pirkimas Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

15500000  -  Pieno produktai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindama Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1TS-254 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Jonavos rajono savivaldybės administracijai“ jai suteiktas teises atlikti Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, vykdydama šį viešąjį pirkimą, numato sudaryti Preliminariąją (pieno produktų) pirkimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kurios pagrindu Įstaigos sudarys Pagrindines sutartis dėl pieno produktų pirkimo. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti Preliminariąją Prekių pirkimo sutartį su 3 (arba mažiau nei su 3 (trejais), jeigu Pirkimą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 3) tiekėjais. Preliminarioji sutartis bus vykdoma iš dalies atnaujinant tiekėjų varžymąsi.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

15500000  -  Pieno produktai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindama Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1TS-254 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Jonavos rajono savivaldybės administracijai“ jai suteiktas teises atlikti Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, vykdydama šį viešąjį pirkimą, numato sudaryti Preliminariąją (pieno produktų) pirkimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kurios pagrindu Įstaigos sudarys Pagrindines sutartis dėl pieno produktų pirkimo. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti Preliminariąją Prekių pirkimo sutartį su 3 (arba mažiau nei su 3 (trejais), jeigu Pirkimą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 3) tiekėjais. Preliminarioji sutartis bus vykdoma iš dalies atnaujinant tiekėjų varžymąsi.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, visa dokumentacija skelbiama CVP IS.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 157-381510
2020-603650

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Pieno produktų pirkimas Jonavos rajono savivaldybės kontroliuojamoms, viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-10
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.