Šeštadienis, gegužės 25 d.

Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir statybos techninio projekto parengimo, konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artiom Valujev
Telefonas: +370 64619531
El. paštas: artiom.valujev@iae.lt
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir statybos techninio projekto parengimo, konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija vykdo mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių
atliekų (toliau – RA) paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio (toliau – IBM) projektinių
pasiūlymų parengimo, trumpalaikių bei ilgalaikių tyrimų programų ir techninio projekto parengimo, konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  594686.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

BM – tai pagal techninį projektą „B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. Statybos projektas“ Nr. SM1301P25 (toliau – Atliekyno TP) planuojamo statyti mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno (toliau – Atliekynas) inžinerinių statinių (rūsių), kuriuose bus talpinamos radioaktyviosios atliekos, ir inžinerinio barjero (daugiasluoksnio, mažai vandeniui laidaus, erozijai atsparaus kaupo pavidalo apdangalo) imitacinis analogas, skirtas:
1) įvertinti ir patvirtinti (arba paneigti) galimybę įrengti Atliekyno inžinerinį barjerą, naudojant statybinę techniką, nepažeidžiant apatinių barjero sluoksnių ir rūsio konstrukcijos; 2) verifikuoti Atliekyno inžinerinio barjero sluoksnių vandens filtracijos koeficientus, kurie turi atitikti projektines reikšmes; 3) nustatyti IBM sluoksnių pokyčių tendencijas, stebėti IBM sluoksnių pokyčius eksploatavimo metu, prognozuoti šiuos procesus Atliekyne; 4) teoriškai pagrįsti ir praktikoje patvirtinti (arba paneigti), kad vieno iš Atliekyno rūsių inžinerinio barjero konstrukcinių sprendinių – gargždo ir riedulių sluoksnio (kaip tai numatyta Atliekyno TP) pakeitimas inertinėmis (nepavojingomis) statybinėmis atliekomis (betono laužu, plytomis ir kt.) nedaro neigiamo poveikio Atliekyno sluoksnių vandens filtracijos koeficientams ir nepagreitina Atliekyno sluoksnių degradacijos (erozijos) proceso.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas pagal dotacijos sutatį NSR.02

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 125-396514
2023-621818

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PSt-526(13.67E)

Pavadinimas: Paviršinio atliekyno inžinerinio barjero modelio projektinių pasiūlymų, tyrimų programų ir statybos techninio projekto parengimo, konsultacijų teikimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-12-05
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Kelprojektas
234004210
Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  594686.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2023-12-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.