Pastato - katilinės T.Masiulio g.4, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. statybos darbai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
49500
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Garšvienė
Telefonas: +370 37305525
El. paštas: egle.garsviene@krs.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.krs.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537110
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pastato - katilinės T.Masiulio g.4, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav. statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45251200  -  Katilinių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pastato – katilinės statyba buvo pradėta 2018 m. ir nebaigta, bankrutavus rangovui – dalis darbų, kurie būtini objekto pridavimui, liko neatlikta. Už atliktus darbus planuojamas finansavimas iš Perkančiosios organizacijos biudžeto lėšų. Darbų atlikimo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo darbų pradžios dienos. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo priėmimo aktas. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ne dėl tiekėjo kaltės, Perkančiajai organizacijai sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 2 (dviems) mėnesiams.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 206611.57  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45251200  -  Katilinių statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
T.Masiulio g.4, Piliuonos k., Kauno r. savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pastato – katilinės statyba buvo pradėta 2018 m. ir nebaigta, bankrutavus rangovui – dalis darbų, kurie būtini objekto pridavimui, liko neatlikta. Už atliktus darbus planuojamas finansavimas iš Perkančiosios organizacijos biudžeto lėšų. Darbų atlikimo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo darbų pradžios dienos. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo priėmimo aktas. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ne dėl tiekėjo kaltės, Perkančiajai organizacijai sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 2 (dviems) mėnesiams.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 206611.57  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą ne ilgiau nei 2 mėnesiams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu https://ec.Europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt. EBVPD, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus keliamus reikalavimus, tiekėjai turi pateikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais.
Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą) tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo. Jei tiekėjas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba tiekėjas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. sutarties vertės vertės be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-01-03
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-05
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Žr. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrių
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-18
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.