Paslaugų, reikalingų užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, pirkimas

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
288697120
L. Sapiegos g. 1
Vilnius
LT-10312
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Balčienė
Telefonas: +370 52198835
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaldep.lt

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paslaugų, reikalingų užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72319000  -  Duomenų teikimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Paslaugų, reikalingų užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, pirkimas
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72319000  -  Duomenų teikimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas sudarant sutartį

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įvykdė viešąjį pirkimą neskelbiamų tarptautinių derybų būdu, siekdamas nupirkti paslaugas, reikalingas užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę. Sutartį dėl paslaugų teikimo tiekėjas sudarys su Lietuvos probacijos tarnyba.
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 207-542492
2021-680994

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: ST-139

Pavadinimas: Dėl paslaugų, reikalingų užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, įsigijimo

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sprendimo sudaryti sutartį priėmimo data

2021-10-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB InnoForce
302676496
Žygio 97A
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  355500  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Sutartį sudarė Lietuvos probacijos tarnyba
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT
VI.5)

Paskelbimo data

2022-05-30

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)

Pirkimo aprašymas po pakeitimų

VII.1.1)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72319000  -  Duomenų teikimo paslaugos
VII.1.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
VII.1.4)

Pirkimo aprašymas

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įvykdė viešąjį pirkimą neskelbiamų tarptautinių derybų būdu, siekdamas nupirkti paslaugas, reikalingas užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę. Sutartį dėl paslaugų teikimo tiekėjas sudarys su Lietuvos probacijos tarnyba.
VII.1.5)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
VII.1.6)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  355500  EUR
VII.1.7)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB InnoForce
302676496
Žygio 97A
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : ne

VII.2)

Informacija apie pakeitimus

VII.2.1)

Pakeitimų aprašymas

Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus): 
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ( kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;), atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nepertraukiamą prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir jo judėjimo kontrolės paslaugos teikimą iki bus pradėtos teikti analogiškos paslaugos pagal naują paslaugų teikimo sutartį, sudarytas susitarimas dėl Paslaugų įsigijimo papildomai.
VII.2.2)

Pakeitimo priežastys

Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:  Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nepertraukiamą prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir jo judėjimo kontrolės paslaugos teikimą iki bus pradėtos teikti analogiškos paslaugos pagal naują paslaugų teikimo sutartį.
VII.2.3)

Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM:  355500  EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM:  391200  EUR
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.