Parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
135199748
K. Donelaičio g. 2
Kaunas
44213
LT
Asmuo ryšiams: Modestas Rezgys
Telefonas: +370 37409370
El. paštas: m.rezgys@zur.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://vpt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=551255
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Asociacija
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugas (toliau – Paslaugos).
Paslaugos perkamos projektų: „Naujos ir tvarios e. verslo galimybės tautinio paveldo produktų ir amatų gamintojams“ Nr. 14PA-KK-19-1-08723-PR001, „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“ Nr. 14PA-KK-19-1-08716-PR001 ir „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymo sistemą“ Nr. 14PA-KK-19-1-08722-PR001 įgyvendinimui.
Pirkimas skaidomas į dalis.
Pirkimas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis pagal tarp Perkančiosios organizacijos ir Nacionalinės mokėjimų agentūros sudarytas paramos sutartis: Nr. 14PA-KK-19-1-08723-PR001, Nr. 14PA-KK-19-1-08716-PR001, Nr. 14PA-KK-19-1-08722-PR001.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Parodomųjų bandymų rezultatų sklaidos paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I pirkimo dalies paslaugas sudaro:
a) parodomojo bandymo rezultatų sklaidos paslaugos projektui „Naujos ir tvarios e. verslo galimybės tautinio paveldo produktų ir amatų gamintojams“ Nr. 14PA-KK-19-1-08723-PR001:
1.1. 40-ties pasidalinimo patirtimi grupių susitikimų (po 8 kiekvienos grupės susitikimus) organizavimo paslaugos;
1.2. 6-ios lauko dienų organizavimo paslaugos;
1.3. 6-ios seminarų organizavimo paslaugos;
1.4. 1-os konferencijos organizavimo paslaugos.
b) parodomojo bandymo rezultatų sklaidos paslaugos projektui „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymo sistemą“ Nr. 14PA-KK-19-1-08722-PR001:
2.1. 40-ties pasidalinimo patirtimi grupių susitikimų (po 8 kiekvienos grupės susitikimus) organizavimo paslaugos;
2.2. 7-ių lauko dienų organizavimo paslaugos;
2.3. 7-ių seminarų organizavimo paslaugos;
2.4. 1-os konferencijos organizavimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-03-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis pagal tarp Perkančiosios organizacijos ir Nacionalinės mokėjimų agentūros sudarytas paramos sutartis: Nr. 14PA-KK-19-1-08723-PR001, Nr. 14PA-KK-19-1-08722-PR001.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000  -  Su renginiais susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II pirkimo dalies paslaugas sudaro: a) parodomųjų bandymų augalininkystės ūkiuose įrengimo, vykdymo ir priežiūros paslaugos; b) bandymų rezultatų sklaidos paslaugos. Perkamų paslaugų projektui „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“ Nr. 14PA-KK-19-1-08716-PR001 detalizavimas:
1.1. 10-ties parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo ir priežiūros paslaugos bei rezultatų vertinimas;
1.2. 40-ties pasidalinimo patirtimi grupių susitikimų (po 8 kiekvienos grupės susitikimus) organizavimo paslaugos;
1.3. 12-os lauko dienų organizavimo paslaugos;
1.4. 13-os seminarų organizavimo paslaugos;
1.5. 1-os konferencijos organizavimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis pagal perkančiosios organizacijos ir Nacionalinės mokėjimų agentūros sudarytas paramos sutartį Nr. 14PA-KK-19-1-08716-PR001.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Konkurso sąlygų 4 priede - Parodomųjų bandymų įrengimo, vykdymo, priežiūros ir bandymų rezultatų sklaidos paslaugų teikimo sutarties projekte - numatyta:
"5.3. Jei Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas per sutartyje numatytą terminą, Užsakovas turi teisę, pateikus oficialų įspėjimą, pradėti skaičiuoti 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo numatytų suteikti, bet nesuteiktų Paslaugų sumos.
5.4. Jei Paslaugos teikėjas neįvykdo sutarties arba ją vykdo netinkamai, Paslaugos teikėjas privalo sumokėti Užsakovui 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių) eurų dydžio baudą, o taip pat atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.".
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-12-07
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-12-07
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-24
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.