Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, darbo projekto parengimas ir rangos darbai

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
288724610
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Panevėžys
35200
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Valužienė
Telefonas: +370 45501292
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.panevezys.lt

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, darbo projekto parengimas ir rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Jakšto g. 1, 1A, Panevėžys (žemės sklypai, kurių unikalūs Nr. 4401-1401-5520 ir 4400-1399-7592)
II.2.4)

Pirkimo aprašymas sudarant sutartį

1) Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais projektavimo darbų atlikimą. 2) Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais jų atlikimą. Statybos darbų apimtys numatytos techniniame projekte (pirkimo sąlygų 5 priedas). Pagrindiniai bendrieji rodikliai:. sklypų (4401-1401-5520; 4400-1399-7592) bendras plotas - 44401 m2, pastato bendrasis plotas (iki rekonstrukcijos - 6761,42 m2; po rekonstrukcijos ~ 12247,74 m2), pastato tūris (iki rekonstrukcijos – 50971 m3, po rekonstrukcijos ~ 82472 m3).
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 61
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 191-539823
2022-628350

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 22-2325

Pavadinimas: Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“, A. Jakšto g. 1, Panevėžyje, darbo projekto parengimas ir rangos darbai

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sprendimo sudaryti sutartį priėmimo data

2022-09-19
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

AB „Panevėžio statybos trestas“
147732969
P. Puzino g. 1
Panevėžys
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : ne

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  22817306.44  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Už atliktus Darbus Užsakovas Rangovui apmoka per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi Darbų finansavimas planuojamas ne tik iš Savivaldybės biudžeto lėšų, bet ir valstybės investicijų programos ir/ar kitų finansavimo šaltinių. Užsakovas, remdamasis atliktais darbų aktais, teiktų paraiškas lėšoms gauti ir tik pervedus lėšas Užsakovui būtų atsiskaitoma su Rangovu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT
VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-16

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)

Pirkimo aprašymas po pakeitimų

VII.1.1)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
VII.1.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
VII.1.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Jakšto g. 1, 1A, Panevėžys (žemės sklypai, kurių unikalūs Nr. 4401-1401-5520 ir 4400-1399-7592)
VII.1.4)

Pirkimo aprašymas

1) Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais projektavimo darbų atlikimą. 2) Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais jų atlikimą. Statybos darbų apimtys numatytos techniniame projekte (pirkimo sąlygų 5 priedas). Pagrindiniai bendrieji rodikliai:. sklypų (4401-1401-5520; 4400-1399-7592) bendras plotas - 44401 m2, pastato bendrasis plotas (iki rekonstrukcijos - 6761,42 m2; po rekonstrukcijos ~ 12247,74 m2), pastato tūris (iki rekonstrukcijos – 50971 m3, po rekonstrukcijos ~ 82472 m3).
VII.1.5)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 61
VII.1.6)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  22817306.44  EUR
VII.1.7)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

AB „Panevėžio statybos trestas“
147732969
P. Puzino g. 1
Panevėžys
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : ne

VII.2)

Informacija apie pakeitimus

VII.2.1)

Pakeitimų aprašymas

Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus): 
Pakeisti, įvertinus 2023 m. gegužės 26 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame akte nurodytą kainos koregavimo sumą, Sutarties 3.1 punkte nurodytą atliekamų Darbų kainą, - be PVM 22 659 707,89 Eur (dvidešimt du milijonai šeši šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyni Eur 89 euro ct) ir PVM 4 758 538,66 Eur (keturi milijonai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni Eur 66 euro ct), Darbų kaina su PVM yra 27 418 246,55 Eur (dvidešimt septyni milijonai keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt šeši Eur 55 euro ct).
2. Padidinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 2) 1.1 punkto „Darbai numatyti techninio projekto dalyse (TP bylos žymuo): HEIMA_A233_TP_BD; HEIMA_A233_TP_SP; HEIMA_A233_TP_SA; HEIMA_A233_TP_T; HEIMA_A233_TP_SK; HEIMA_A233_TP_SDO“ kainą, padidinat 2023 m. gegužės 26 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytame Pamatų įrengimo papildomų / nenumatytų ir nevykdomų darbų aptarimo akte nurodyta suma t.y. 124 773,15 Eur (šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys Eur 15 ct) be PVM.
VII.2.2)

Pakeitimo priežastys

Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:  1. Pamatų įrengimas ties esamu pastatu ašyse G', I', 30'-31' ir V-R/31':
vykdant naujo pastato zonoje grunto atkasinėjimo darbus ašyse 31' buvo atkasti esamo pastato (sporto rūmų) konstrukcijų pamatai. Pamatai su kontraforsais, kurių padai remiasi į reikalingą iškasti gruntą. Rangovas matė riziką, kad bus pažeistas esamo pastato pamatų atrėmimas ir tai gali sukelti esamo pastato sėdimą ar konstrukcijų pažeidimus. Aplinkybės nebuvo vertinamos dėl dviejų priežasčių:
1.1. Tyrėjai tyrimų metu neturėjo galimybių "šurfuoti" iš lauko pusės būtent šioje sienoje, todėl šurfas buvo daromas iš vidaus.
1.2. Pilnas pamato vaizdas pasimatė tik pažeminus sklypo lygį ir "atsišurfavus" pamato šoną.
2. Keičiami darbai ašyje A-P/1-2:
naujo statinio rūsio duobės iškasai ir pamatų įrengimui trukdo šalia esantis statinys (ledo arena).
3. Papildomi darbai ašyje A-A/1-29:
VII.2.3)

Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM:  22817306.44  EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM:  23169033.73  EUR
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.