Nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo bei duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Skelbimas dėl savanoriško Ex Ante skaidrumo

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Spaudos g. 6-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Reda Budreikaitė
Telefonas: +370 62792333
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.chc.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo bei duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos techninės priežiūros ir remonto bei Apskaitos prietaisų Duomenų surinkimo ir perdavimo į CIS ir Užsakovo informacines sistemas paslaugas.
Šiuo skelbimu tikslinamas jau paskelbtas skelbimas dėl savanoriško Ex Ante skaidrumo 2021/S 092-239900.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  5925826.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos techninės priežiūros ir remonto bei Apskaitos prietaisų Duomenų surinkimo ir perdavimo į CIS ir Užsakovo informacines sistemas paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
ši Sutartis įsigalioja nuo atskiro rašytinio pranešimo Paslaugų teikėjui dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Šalių susitarimu ši Sutartis tokiomis pat sąlygomis gali būti pratęsiama dar 1 (vieneriems) metams, jei neviršijama Sutarties 2.3.1 punkte nurodyta Pradinė sutarties vertė.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Šiuo skelbimu tikslinamas jau paskelbtas skelbimas dėl savanoriško Ex Ante skaidrumo 2021/S 092-239900.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239900-2021:TEXT:LT:HTML&src=0

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Komisija 2021 m. kovo 9 d. protokole priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, nes tenkinama PĮ 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunkčio sąlyga „konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių“.
Pirkimo būdo pagrindimas: Bendrovė vykdo šilumos ir karšto vandens tiekimo funkcijas nuo 2017-03-30. Bendrovė teikdama paslaugas savo vartotojams turi prižiūrėti apskaitos įrenginius, atlikti jų metrologinę patikrą bei įrenginėti naujus karšto vandens skaitiklius. 2/3 Vilniaus mieste yra UAB „Axioma Servisas“ lėšomis įrengtų karšto vandens skaitiklių ir didžioji dalis įvadinių šilumos apskaitos prietaisų turi įdiegtą ankstesnio tinklų administratoriaus (Vilniaus energija) nuotolinį duomenų nuskaitymą ir perdavimą. UAB „Axioma Servisas“ Bendrovei kiekvieną mėnesį pateikia 5 950 šilumos punktų (parametrai, apskaitos prietaisų rodmenys) bei 188 534 apskaitos prietaisų (gyventojų butuose esančių karšto vandens skaitiklių ir šilumos daliklių) duomenis. Duomenys iš nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangos (antenų - skirtų karšto vandens skaitiklių nuskaitymui) perduodami į CIS (Centralizuotą informacinę sistemą - Rubisafe), kurių savininkas yra UAB „Axioma servisas“. Rinkoje šiuo metu nėra duomenų surinkimo sistemos atitikmens ir/ar galimybės įdiegti tokią sistemą, todėl Pirkimo procedūrose dėl nuotolinio nuskaitymo ir naujų apskaitos prietaisų prijungimo prie esamos sistemos gali dalyvauti tik UAB „Axioma servisas“. Bendrovė turi užtikrinti duomenų gavimo tęstinumą bei Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 3 d., numatytą pareigą kiekvieną mėnesį vartotojams išsiųsti tikslias, aiškias bei išsamias sąskaitas, iki Bendrovėje bus įgyvendintas kitoks skaitiklių projektas, užtikrinantis nepriklausomumą nuo trečiųjų šalių.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 092-239900
2021-650730

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Pavadinimas: Nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo bei duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sprendimo sudaryti sutartį priėmimo data

2021-04-07
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

UAB "Axioma servisas"
304602530
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Būsimas rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  5925826.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis/pirkimo dalis/koncesija bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  12 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Įrangos priežiūra ir ryšio tiekimas, užtikrinimas

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Tikslinamas paskelbtas skelbimas 2021/S 092-239900; https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239900-2021:TEXT:LT:HTML&src=0
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-01
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.