Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir rekonstravimo Kaulakių k. statybos darbų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių vandenys"
172380181
Žemaičių g. 8
Raseiniai
60119
LT
Asmuo ryšiams: Arvidas Kurmauskas
Telefonas: +370 42870350
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://raseiniuvandenys.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=521156
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir rekonstravimo Kaulakių k. statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir rekonstravimo Kaulakių k. statybos darbai. Perkamų statybos darbų apimtys: buitinių nuotekų (nauja statyba) ilgiai -6733 m, buitinių nuotekų (rekonstrukcija) ilgiai 813 m , funkcinės bei techninės savybės nurodytos šių Pirkimo dokumentų III - IV skyriuose. Atlikus darbus tiekėjas turės parengti išpildomuosius brėžinius, kadastro bylas ir gauti statybos užbaigimo aktą / deklaraciją
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1377466.11  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Raseinių r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir rekonstravimo Kaulakių k. statybos darbai. Perkamų statybos darbų apimtys: buitinių nuotekų (nauja statyba) ilgiai -6733 m, buitinių nuotekų (rekonstrukcija) ilgiai 813 m , funkcinės bei techninės savybės nurodytos šių Pirkimo dokumentų III - IV skyriuose. Atlikus darbus tiekėjas turės parengti išpildomuosius brėžinius, kadastro bylas ir gauti statybos užbaigimo aktą / deklaraciją.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1377466.11  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 1 mėnesiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje" Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 3 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“. EBVPD pildomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 50 str. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 10.000,00 (dešimt tūkstančių) eurų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalo galioti 120 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas EUR. Atlikimo užtikrinimo vertė 5% priimtos sutarties sumos be PVM. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma ne vėliau kaip per 7 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangovas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą, o kopiją Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, išduotas Užsakovo vardu. Atlikimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų po Sutartyje numatyto Statybos užbaigimo akto įforminimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-10
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-10
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių vandenys", kodas 172380181, adresas: Žemaičių g. 8
Raseiniai, 60119
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Asmuo ryšiams: Arvidas Kurmauskas
Telefonas: +370 42870350
El. paštas: arvidas.kurmauskas@raseiniai.lt

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76299
LT
Telefonas: +370 41524758

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūrų terminai nustatyti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-23
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.