Nekilnojamojo turto draudimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Vitalija Gelažienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534442
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nekilnojamojo turto draudimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66515200  -  Turto draudimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – nekilnojamojo turto draudimas. Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamai paslaugų apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Detalus draudžiamų objektų sąrašas pateikiamas techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 2 priedas). Draudimo sąlygos: draudžiama nuo šių galimų rizikos faktorių: ugnies, vandens, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, stiklo dūžio, transporto priemonės atsitrenkimo. Bendra draudžiamo nekilnojamojo turto draudimo vertė sutarties galiojimo laikotarpiu negali viršyti 100 000,00 Eur be PVM.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 100000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66515200  -  Turto draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – nekilnojamojo turto draudimas. Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamai paslaugų apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Detalus draudžiamų objektų sąrašas pateikiamas techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 2 priedas). Draudimo sąlygos: draudžiama nuo šių galimų rizikos faktorių: ugnies, vandens, gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, stiklo dūžio, transporto priemonės atsitrenkimo. Bendra draudžiamo nekilnojamojo turto draudimo vertė sutarties galiojimo laikotarpiu negali viršyti 100 000,00 Eur be PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 100000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS (elektroninis pirkimas).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams (pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimus), pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, neturi pateikti EBVPD. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
1. Tiekėjas;
2. Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3. Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas (remtis subtiekėjo pajėgumais vadinasi remtis pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija, kad tiekėjas atitiktų konkurso sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus).
Tiekėjas turi turėti teisę vykdyti draudimo veiklą. Pateikiama: Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia priežiūros institucijos išduotą draudimo veiklos licenciją arba kitą lygiavertį dokumentą. Užsienio valstybėje registruotas tiekėjas pateikia profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymą, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, liudijančią tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Finansavimo šaltinis – Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Draudimo įmokos mokamos vieną kartą per metus mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Sutartyje numatyta bauda - 5 proc. pradinės sutarties vertės ir delspinigiai - 0,03 proc. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-17
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-12-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-17
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, prilyginamas vokų atplėšimui. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pradinis susipažinimas vyks elektroniniu būdu Viešojo pirkimo komisijos posėdyje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje numatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-02
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.