Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų (ir jų priedų) projektų parengimo bei juose esančių duomenų suvedimo į Kultūros vertybių registro duomenų bazę paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688
Šnipiškių g. 3
Vilnius
09309
LT
Asmuo ryšiams: Daura Semeževičiūtė
Telefonas: +370 52724081
Faksas: +370 5272058
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpd.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Kultūros paveldo apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų (ir jų priedų) projektų parengimo bei juose esančių duomenų suvedimo į Kultūros vertybių registro duomenų bazę paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų (ir jų priedų) projektų parengimo bei juose esančių duomenų suvedimo į Kultūros vertybių registro duomenų bazę paslaugos:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektų ir jų priedų (toliau - Aktų projektai) parengimas:
1.1. kultūros paveldo objektų (pavieniai, kompleksiniai ir į kompleksą įeinantys kultūros paveldo objektai) - 1010
1.2. kultūros paveldo vietovių - 25
2. Parengtų Aktų projektų suvedimas į Kultūros vertybių registro duomenų bazę.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  627768.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų (ir jų priedų) projektų parengimo bei juose esančių duomenų suvedimo į Kultūros vertybių registro duomenų bazę paslaugos:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektų ir jų priedų (toliau - Aktų projektai) parengimas:
1.1. kultūros paveldo objektų (pavieniai, kompleksiniai ir į kompleksą įeinantys kultūros paveldo objektai) - 1010
1.2. kultūros paveldo vietovių - 25
2. Parengtų Aktų projektų suvedimas į Kultūros vertybių registro duomenų bazę.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas gyventojams“
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutartis bus pasirašoma tik gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonę „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 204-465705
2018-608573

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų (ir jų priedų) projektų parengimo bei juose esančių duomenų suvedimo į Kultūros vertybių registro duomenų bazę paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-02-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VšĮ Kultūros paveldo akademija
124537967
Antakalnio g. 90
Vinius
10202
LT
Telefonas: +370 68734696
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  627768.00  EUR
Mažiausios kainos pasiūlymas:  627555.00  EUR / Didžiausios kainos pasiūlymas:  627555.00  EUR   į kurį atsižvelgta

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Sutartis bus pasirašoma tik gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, t. y. pasirašius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas gyventojams“ sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonę „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 70668369
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-03-22
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.