NAUJŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI, II ETAPAS

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos energija"
140249252
Danės g. 8, Klaipėda
Klaipėda
LT92109
LT
Asmuo ryšiams: Skaidra Tunaitienė
Telefonas: +370 46392226
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=458911
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

NAUJŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI, II ETAPAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45232140  -  Centrinio šildymo vamzdžių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Į perkamų darbų apimtis įeina: šilumos tinklų projektavimas: techninių ir darbo projektų parengimas - derinimas; archeologiniai tyrinėjimai (jeigu reikalinga) - žvalgymai, ataskaitų ruošimas; šilumos tinklų demontavimo, statybos ir/ar rekonstravimo darbai; plieninių vamzdynų suvirinimo siūlių radiografinė, ultragarsinė kokybės kontrolė, rekonstruotų šilumos tinklų bandymai-derinimai; dangų ir želdinių atstatymas; vykdomosios dokumentacijos, (tame sk. geodezinių išpildomųjų nuotraukų) paruošimas ir pateikimas; kiti parengtuose projektuose, projektavimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje numatyti darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

ŠT rekonstrukcijos ir naujų įvadų statybos darbai, pagal proj. „Spirito – alaus gamyklos statinių komplekso Šaulių g. 25, H.Manto g. 38, Klaipėda rekonstravimas, kap. remontas pritaikant viešbuč
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71322200  -  Vamzdynų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagal šilumos tiekimo daliai parengtus techninius
projektus parengti darbo projektus, pagal išduotus
statybą leidžiančius dokumentus rekonstruoti esamos
šilumos trasos (Un.Nr. 2196-8008-7040) atkarpą,
sumontuoti šilumos įvadus pastatuose Šaulių g. 25 ir
23a, Klaipėdoje, atlikti kitus projekte bei Techninėje
specifikacijoje nurodytus darbus, paruošti išpildomąją
dokumentaciją ir nustatyta tvarka perduoti atliktus
darbus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Naujų šilumos įvadų į daugiabučius gyvenamus namus (Žiedų sk. 2, Klaipėdoje ir Kvietinių g. 9D, Gargžduose) statyba su darbo projektų parengimu
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71322200  -  Vamzdynų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda, Gargždai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagal šilumos tiekimo daliai parengtus techninius projektus parengti darbo projektus, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus sumontuoti šilumos į įvadus į pastatus (Žiedų sk. 2, Klaipėdoje ir Kvietinių g. 9D, Gargžduose), atlikti kitus Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, paruošti išpildomąją dokumentaciją ir nustatyta tvarka perduoti atliktus darbus
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-10-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Naujų šilumos įvadų į daugiabutį gyvenamą namą Šimkaus g. 14, Klaipėdoje projektavimas ir statyba
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71322200  -  Vamzdynų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagal pateiktas projektavimo sąlygas paruošti techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, pastatyti šilumos tinklų įvadą į pastatą S.Šimkaus g. 14, Klaipėdoje, atlikti kitus Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, paruošti išpildomąją dokumentaciją ir nustatyta tvarka perduoti atliktus darbus
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-12-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subrangovas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, privalo atitikti privalomus pašalinimo pagrindų reikalavimus nustatytus Viešųjų pirkimų įstatyme. Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subrangovas, kurio pajėgumais remiamasi, su Pasiūlymu privalo pateikti EBVPD, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo Tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių, Subrangovų ar kitų pasitelkiamų ūkio subjektų pašalinti iš pirkimo
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nekeliami reikalavimai
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Mokėjimai Rangovui atliekami etapais, pagal pateiktus atliktų darbų aktus, per 30 kalendorinių dienų nuo įvykdytų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas, neužbaigęs darbų suderintais terminais bei neperdavęs Užsakovui ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės moka Užsakovui 0,04% (keturių šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų darbų vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai. Užsakovas delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-05-31
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-05-31
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-05-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.