NACIONALINIO M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOS PASTATO, (UNIKALUS NR. 1998-9011-7010), NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 12, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
190755932
K.Donelaičio g.64
Kaunas
44248
LT
Asmuo ryšiams: Neringa Jurevičienė
Telefonas: +370 68695657
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ciurlionis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517259
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

NACIONALINIO M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOS PASTATO, (UNIKALUS NR. 1998-9011-7010), NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 12, KAUNE, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45321000  -  Šiluminės izoliacijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – perkančioji organizacija), vykdydamas šį viešąjį pirkimą numato įsigyti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos pastato, (unikalus Nr. 1998-9011-7010), Nepriklausomybės g. 12, Kaune, paprastojo remonto darbus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45261910  -  Stogų remontas
45331000  -  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai
45421100  -  Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas
45442000  -  Apsauginių dangų įrengimo darbai
45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – perkančioji organizacija), vykdydamas šį viešąjį pirkimą numato įsigyti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos pastato, (unikalus Nr. 1998-9011-7010), Nepriklausomybės g. 12, Kaune, paprastojo remonto darbus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
iki 1 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos pastato, kurio unikalus Nr. 1998-9011-7010, Energinio efektyvumo didinimas“. Projekto Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0009.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1.Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad jis tenkina Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Tiekėjų pašalinimo pagrindus ir pateikti EBVPD turi atitikti ir kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar subtiekėjai/subrangovai, kurių pajėgumais bus remiamasi.
Atskirą EBVPD pildo:
1.1 Tiekėjas;
1.2. Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
1.3. Kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams.
2. Perkančioji organizacija, prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus pagal EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo - 0,02 % nuo Pradinės Sutarties vertės per dieną;
2.Banko garantijos arba laidavimo suma - 5 % nuo Pradinės Sutarties vertės;
3. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas - Ne mažesnė kaip 5 % kainos nurodytos 3.4.3 papunktyje. Laidavimo dokumentas, išduotas draudimo bendrovės (kartu turi būti pateikiama dokumento, įrodančio, kad sumokėta kopija), arba garantijos dokumentas, išduotas kredito įstaigos.
4. Mokėjimų terminas - 1) 30 kalendorinių dienų. 2) 60 kalendorinių dienų, jei darbai bus finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai.
5. Tarpiniai mokėjimai - taip.
6. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo - 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-12
Vietos laikas:  09:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-12
Vietos laikas:  10:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Vadovaujantis VPĮ VII skyriumi.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-29
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.