Mokinių nemokamo maitinimo pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija
190398964
Mokyklos g. 4, Plutiškių k., LT-69466 Kazlų Rūdos
Kazlų Rūda
LT-69466
LT
Asmuo ryšiams: Irena Kašauskienė
Telefonas: +370 34331236
El. paštas: plutiskesm@gmail.com
Faksas: +370 34331236
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465717
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokinių nemokamo maitinimo pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Mokinių nemokamo maitinimo paslauga teikiama Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 86010.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55322000  -  Maisto gaminimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos teikimas Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 86010.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
galimybė pratęsti 2 kartus po 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiama užpildytas pirkimo sąlygų priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas(toliau – EBVPD)(2 priedas), parengtas pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD pildymo instrukcija pateikta viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/ebvpd%20pildymas(tiek%c4%97jas).pdf
Pateikiama:
Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą - verslo liudijimas, patvirtinantis teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Pateikiama: per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, suteiktų maitinimo paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai. Bent vieno paslaugų gavėjo pažymą, kad sutartiniai įsipareigojimai teikiant maitinimo paslaugą buvo įvykdyti tinkamai.
Siūlomi valgiaraščiai ir technologinės kortelės atitinka rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas, nurodyti maisto produktai atitinka teisės aktų (12.4.2.1. p.) keliamų reikalavimų, asortimentas platus ir įvairus, atsižvelgiama į žaliavų sezoniškumą. Kiekvieną dieną patiekiama daržovių ir vaisių, siūloma ir šviežių. Pateikti valgiaraščiai ir technologinės kortelės, pilnai atitinka teisės aktų, nurodytų pirkimų sąlygų 12.4.2.1. p. reikalavimus. Maitinimo paslaugos bus teikiamos dalinai švediško stalo principu ir yra pateiktas dalinai švediško stalo įrangos išdėstymo planas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantą ar draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė - 5 (penki) procentai nuo sutarties sumos be PVM. Jei teikėjas nepateikia per sutarties 4.1 punkte nustatytą terminą sutartyje nustatytos sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad teikėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad teikėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-11
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-11
Vietos laikas:  13:00
Vieta:  
Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje tiekėjai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta VPĮ VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-27
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.