Modernizuojamo Lietuvos Respublikos gyventojų registro bei metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos II etapo modernizavimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VĮ Registrų centras
124110246
Lvovo g. 25-101, Vilnius
Vilnius
09320
LT
Asmuo ryšiams: Laura Kuliešaitė
Telefonas: +370 52507609
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.registrucentras.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=539975
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Modernizuojamo Lietuvos Respublikos gyventojų registro bei metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos II etapo modernizavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo sutarties tikslas – įsigyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistemos modernizavimo paslaugas, siekiant išplėsti esamas bei sukurti naujas Civilinės būklės akto įrašo registravimo ir gyvenamosios vietos deklaravimo el. paslaugas, sukurti reikiamas integracines sąsajas su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1137333.88  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72263000  -  Programinės įrangos diegimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo sutarties tikslas – įsigyti Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistemos modernizavimo paslaugas, siekiant išplėsti esamas bei sukurti naujas Civilinės būklės akto įrašo registravimo ir gyvenamosios vietos deklaravimo el. paslaugas, sukurti reikiamas integracines sąsajas su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1137333.88  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 34
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų suteikimo terminas (išskyrus garantinę priežiūrą) gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui bendrai, pasirašant susitarimą dėl Paslaugų tekimo termino pratęsimo, sutartyje numatytais atvejais.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Paslaugos įsigyjamos įgyvendinant 2018 m. kovo 16 d. Registrų centro ir Centrinės projektų valdymo agentūros sutartį Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0009.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra Tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai dėl techninio ir profesinio pajėgumo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas ir dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų gavėjas su Paslaugų teikėju atsiskaito sutartyje nurodytais etapais, mokėjimo nurodymu, pinigus pervesdamas į Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo atitinkamo etapo paslaugų, suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo ir patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos.
Sutarties vykdymas ir garantinių įsipareigojimų vykdymas privalo būti užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimu, Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-29
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-25
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.