Miško mokslo darbų (3 pirkimo objekto dalys) atlikimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Montvilaitė
Telefonas: +370 68639794
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=583004
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Miško mokslo darbų (3 pirkimo objekto dalys) atlikimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Miško mokslo darbų (3 pirkimo objekto dalys) atlikimo paslaugos:
1 pirkimo objekto dalis – miško mokslo darbo „Skinderiškio dendroparko vertingųjų floros rūšių identifikavimas ir gamtotvarkinių priemonių projektavimas retųjų augalų būklei pagerinti“ atlikimo paslaugų pirkimas;
2 pirkimo objekto dalis – miško mokslo darbo „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios eglės genotipų atranka“ atlikimo paslaugų pirkimas;
3 pirkimo objekto dalis – miško mokslo darbo „Lietuvoje augančių pagrindinių medžių rūšių sodinamosios medžiagos gyvybingumo ir atsparumo patogenams didinimas, taikant inovatyvių fizikinių ir genetinių metodų derinį“ atlikimo paslaugų pirkimas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 116528.93  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Miško mokslo darbo „Skinderiškio dendroparko vertingųjų floros rūšių identifikavimas ir gamtotvarkinių priemonių projektavimas retųjų augalų būklei pagerinti“ atlikimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4 ,Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1 pirkimo objekto dalis – miško mokslo darbo „Skinderiškio dendroparko vertingųjų floros rūšių identifikavimas ir gamtotvarkinių priemonių projektavimas retųjų augalų būklei pagerinti“ atlikimo paslaugų pirkimas.
Darbo tikslai:
1. Parko dendrologinės kolekcijos identifikavimas ir inventorizacija.
2. Parko aplinkos sutvarkymo ir gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimo projekto parengimas, pritaikant jį visuomenės lankymui ir pažintiniams tikslams.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 28925.62  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į II.2.7 papunktyje nurodytą sutarties trukmę įskaičiuotas paslaugų atlikimo terminas (35 mėn.) ir atsiskaitymo už atliktas paslaugas terminas (30 d.)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Miško mokslo darbo „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios eglės genotipų atranka“ atlikimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4 ,Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 pirkimo objekto dalis – miško mokslo darbo „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios eglės genotipų atranka“ atlikimo paslaugų pirkimas.
Darbo tikslai:
1. Atlikti paprastosios eglės antros kartos sėklinės plantacijos šeimų testavimą atsparumui šakninei pinčiai ir atrinkti pranašiausius pagal atsparumą šakninei pinčiai genotipus miško sėklinėms plantacijoms veisti.
2. Palyginti gautus rezultatus su atsparumu skydamario pažeidimams.
3. Nustatyti fenolinių junginių reikšmę atsparumui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 46280.99  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 25
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į II.2.7 papunktyje nurodytą sutarties trukmę įskaičiuotas paslaugų atlikimo terminas (24 mėn.) ir atsiskaitymo už atliktas paslaugas terminas (30 d.)
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Miško mokslo darbo „Lietuvoje augančių pagrindinių medžių rūšių sodinamosios medžiagos gyvybingumo ir atsparumo patogenams didinimas, taikant inovatyvių fizikinių ir genetinių metodų derinį“ paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4 ,Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

3 pirkimo objekto dalis – miško mokslo darbo „Lietuvoje augančių pagrindinių medžių rūšių sodinamosios medžiagos gyvybingumo ir atsparumo patogenams didinimas, taikant inovatyvių fizikinių ir genetinių metodų derinį“ atlikimo paslaugų pirkimas.
Darbo tikslas: pagerinti Lietuvos miškuose augančių pagrindinių medžių rūšių – paprastosios pušies, paprastosios eglės ir karpotojo beržo sodinamosios medžiagos kokybę ir atsparumą abiotiniams ir biotiniams veiksniams, taikant inovatyvų genetinių ir fizikinių metodų derinį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 41322.31  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į II.2.7 papunktyje nurodytą sutarties trukmę įskaičiuotas paslaugų atlikimo terminas (35 mėn.) ir atsiskaitymo už atliktas paslaugas terminas (30 d.)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Užsakovas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo sutarties sudarymo dienos sumoka 30 (trisdešimt) procentų sutarties vertės dydžio avansą.
2. Už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas Užsakovas sumoka Vykdytojui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, atskaičius sumokėtą avansą.
3. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo grąžinti avanso dalį, kuriai nebuvo suteikta paslaugų ir privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) proc. sutarties vertės dydžio baudą.
4. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-12
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-10-10
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-12
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-06-10
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.