Metaliniai baldai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šiuolaikinio meno centras
291424950
Mėsinių g. 4
Vilnius
01130
LT
Asmuo ryšiams: Justinas Prusevičius
Telefonas: +370 69839106
El. paštas: justinas@cac.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cac.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=736592
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Menas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Metaliniai baldai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44316400  -  Metalo dirbiniai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Metaliniai baldai yra perkami Sapiegų rūmams, Vilniuje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30193100  -  Kanceliarinių reikmenų stalčių dėžutės
39136000  -  Drabužių kabyklos
39141100  -  Lentynos
39141300  -  Spintelės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
L. Sapiegos g. 13, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Metaliniai baldai holui / priimamajam: Stalčių bloko 1 kompl.; Stalčiai 2 kompl.; Lovelis laidams 1 kompl.; Lentyna 1 kompl.; Spintelės 1 kompl.; ir Pakabos (rūbams) prie spintelės – 43 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2024-02-29
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Sapiegų rūmų aktualizavimas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0012.
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti prekes ar ištaisyti jų defektus (įskaitant ir vėlavimus po Sutarties pabaigos), perkančioji organizacija nuo kitos nei nustatytas terminas dienos tiekėjui skaičiuoja 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų prekių ar prekių, turinčių defektų, kainos be PVM.
Tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai organizacijai netesybas per 30 dienų nuo perkančiosios organizacijos pareikalavimo.
Nutraukus pirkimo sutartį dėl tiekėjo padaryto esminio sutarties pažeidimo, tiekėjas nemoka baudos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-11-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-02-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-11-20
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
ŠMC, Mėsinių g. 4, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Į viešojo pirkimo komisijos posėdį dėl susipažinimo su gautais pasiūlymais tiekėjai nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

12.2. Mokėjimų tvarka
12.2.1. Po to, kai Tiekėjas gauna Pirkėjo pasirašytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Pirkėjui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai Prekių perdavimo-priėmimo akte:
12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą “E. sąskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;
12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu).
12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinius atvejus.
12.2.3. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Prekes Specialiosiose sąlygose numatytu dažnumu.
12.2.4. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 70668369
Interneto adresas: www.vat.teismas.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.