Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė teismų administracija
188724424
L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius
Vilnius
10312
LT
Asmuo ryšiams: Vita Puisiene
Telefonas: +370 52514296
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://teismai.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  2019
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugos. Tikslas – sukurti LITEKO2 dokumentų valdymo ir apskaitos, viešinimo, paieškos ir statistikos formavimo modulius bei pritaikyti LITEKO2 veikimui tokia apimtimi kaip šiuo metu veikianti LITEKO1.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  1295000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugos. Sutarties objektas – Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Sutarties tikslas – sukurti LITEKO2 dokumentų valdymo ir apskaitos, viešinimo, paieškos ir statistikos formavimo modulius bei pritaikyti LITEKO2 veikimui tokia apimtimi kaip šiuo metu veikianti LITEKO1. Modernizavimas vykdomos vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) modernizavimo planu, patvirtintu Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 6P-117-(1.1) (toliau – LITEKO modernizavimo planas). Šia sutartimi planuojama įgyvendinti LITEKO modernizavimo plano 4-7 etapus. Siekiant įvykdyti LITEKO modernizavimo plano 8-9 etapus, įgyvendinus 4-7 etapus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis gali būti įsigyjama papildomų paslaugų iki 50 proc. nuo bendros sutarties vertės.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Programinės įrangos inžinerijos procesų optimalumas  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Techninių sprendimų kokybė ir integralumas  /  Lyginamasis svoris:  30
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Projekto valdymo efektyvumas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  30
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projektą „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 024-053138
2019-616055

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: LITEKO2 elektroninių priemonių dokumentų valdymo ir apskaitos, teismų informacijos viešinimo, paieškos ir teismų statistikos posistemių sukūrimo, įdiegimo ir mokymų organizavimo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-05-13
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Proit
302560374
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  1295000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sis-temoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Administracija neteikia tiekėjams Pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CPV IS talpinamus Pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti teikėjai. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-05-14
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.