LIETUVOS SUSISIEKIMO PLĖTROS IKI 2050 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTO PARENGIMO IR SU TUO SUSIJUSIŲ EKSPERTINIŲ KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
188620589
Gedimino pr. 17
Vilnius
01505
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Rickevičiūtė
Telefonas: +370 2393807
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://sumin.lrv.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=457021
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Transporto ir elektroninių ryšių priemonės

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

LIETUVOS SUSISIEKIMO PLĖTROS IKI 2050 METŲ STRATEGIJOS PROJEKTO PARENGIMO IR SU TUO SUSIJUSIŲ EKSPERTINIŲ KONSULTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą, kuriuo numato įsigyti Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijos projekto parengimo ir su tuo susijusias ekspertines konsultavimo paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą, kuriuo numato įsigyti Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijos projekto parengimo ir su tuo susijusias ekspertines konsultavimo paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis perkančiosios organizacijos iniciatyva gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 1 kartą 10 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio pirkimo dokumentų sąlygas, tikrina, ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų.
Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime (taip pat visi ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu), ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, ir turi atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti užpildytą EBVPD pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.
Tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pildydami EBVPD formą turi atlikti toliau nurodytus veiksmus:
1. kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;
2. įkelti (importuoti) EBVPD formą tinklalapyje;
3. pateikti atsakymus į EBVPD formoje nurodytus klausimus;
4. kompiuteryje išsaugoti gautą EBVPD formą su pateiktais atsakymais;
5. teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, prisegti EBVPD formą su atsakymais kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.
Perkančioji organizacija aktualius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų atitikimą, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę, bus pripažintas galimu laimėtoju.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Laiku pagal sutarties nuostatas nesuteikus paslaugų (paslaugų etapo), paslaugų teikėjas moka paslaugų gavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų (etapo) kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki 20 proc. bendros sutarties kainos.
2. Jeigu ne dėl paslaugų gavėjo kaltės paslaugų teikėjas vėluoja suteikti bent vieno etapo paslaugas daugiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų arba nevykdo ar netinkamai vykdo (su dideliais arba nuolatiniais trūkumais) kitus savo sutartinius įsipareigojimus, arba susikaupusių delspinigių suma viršija 20 proc. bendros sutarties kainos, paslaugų gavėjas, raštu įspėjęs paslaugų teikėją, gali vienašališkai įspėjęs prieš 10 (dešimt) darbo dienų nutraukti sutartį ir (ar) reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 (penkiems) proc. bendros sutarties kainos su PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-14
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, Vilnius.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, perkančioji organizacija (paslaugų gavėjas), ir perkančiosios organizacijos partneriai – AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ Lietuvos oro uostai, AB Lietuvos paštas, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Mokėtojai) sudarys daugiašalę Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijos projekto parengimo ir su tuo susijusių ekspertinių konsultavimo paslaugų teikimo sutartį.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-05-13
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.