Trečiadienis, gegužės 12 d.

LICREG, SPĮLIS ir informacinės sistemos TechnoMedTas priežiūros ir vystymo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
191352247
Juozapavičiaus g. 9
Vilnius
09311
LT
Asmuo ryšiams: Vidas Semėnas
Telefonas: +370 52615177
Faksas: +370 52127310
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vaspvt.gov.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=544576
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

LICREG, SPĮLIS ir informacinės sistemos TechnoMedTas priežiūros ir vystymo paslaugos
Nuorodos numeris:  2020
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

SPĮLIS, LICREG ir TechnoMedTas informacinės sistemos priežiūros paslaugos perkamos 36 mėn., o vystymo numatoma 5300 valandų (maksimali paslaugų apimtis, skirta pasiūlymų vertinimui. Tiksli vystymo paslaugų apimtis bus nustatoma pagal poreikį.)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72000000  -  IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

SPĮLIS, LICREG ir TechnoMedTas informacinės sistemos priežiūros paslaugos numatomos 36 mėn. laikotarpiui, o vystymo paslaugoms numatyta maksimali paslaugų apimti - 5300 valandų, ji skirta pasiūlymų vertinimui. Perkančioji organizacija numato, kad vystymo paslaugos tokia apimtimi gali būti įsigytos per sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau neįsipareigoja, kad būtent tokia apimtis bus įsigyta. Tiksli vystymo paslaugų apimtis bus nustatoma pagal poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo siūlomų specialistų patirtis  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Tiekėjo pajėgumai  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas ūkio subjektas (neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį), kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų šiuos Sąlygose nustatytus reikalavimus:
1.3.1. dėl techninio ir profesinio pajėgumo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas;
1.3.2. dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą.
Subtiekėjai nėra laikomi ūkio subjektais, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, jeigu šie tik vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų šiame punkte nurodytus reikalavimus.
2. Perkančioji organizacija netikrina ūkio subjektų (subtiekėjų), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.
4. Jeigu tiekėjas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
4.1. priesaikos deklaracija;
4.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 4 priede.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Klientui nesumokėjus Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas per Sutartyje numatytą
terminą, Paslaugų teikėjo raštišku reikalavimu Klientas įsipareigoja mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.
2. Paslaugų teikėjui vėluojant suteikti Sutartyje numatytas Paslaugas per Sutartyje numatytą terminą, Kliento raštišku reikalavimu Paslaugų teikėjas įsipareigoja mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą suteikti Paslaugas dieną.
3. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba ne dėl Kliento kaltės, nesant svarbių priežasčių, vienašališkai nutraukia Sutartį, moka Klientui 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos dydžio baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
LICREG, SPĮLIS ir TechnoMedTo vystymo ir priežiūros paslaugų pirkimo procedūros vykdomos iš naujo, po pirkimo Nr. 501220 ( skelbimas ES leidinyje buvo 2020/S 160-390169 2020-600596) , pirkimo sąlygos nesikeičia, suinteresuoti tiekėjai jau susipažinę su sąlygomis ir numatomais darbais.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-06
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT-01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-16
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.