Penktadienis, lapkričio 27 d.

Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +370 31353763
Faksas: +370 31355376
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą
Nuorodos numeris:  394240
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45212300  -  Meno ir kultūros pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31527260  -  Apšvietimo sistemos
32321200  -  Garso ir vaizdo aparatūra
45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
T. Kosciuškos g. 4, Maironio g. 7, Druskininkai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas sudarant sutartį

Pagrindiniai pastato bendrieji rodikliai: Sklypo plotas – 25029 m2; bendras žiūrovų vietų skaičius – 1839; pastato bendras plotas – 8330,88 m2; pastato aukštų skaičius -3; pastato aukštis – 20 m.
Pagal Techninį projektą atliekami darbai:
1) griovimo darbai;
2) įrengiama pagrindinė (didžioji) daugiafunkcinė žiūrovinė salė su parteriu ir dviem balkonais - 1180 žiūrovinių vietų, (parteris - 719 žiūrovinių vietų, 1 balkonas -249 žiūrovinės vietos, 2 balkonas - 212 žiūrovinių vietų);
3) įrengiama mažoji daugiafunkcinė žiūrovinė salė su transformuojamomis žiūrovinėmis eilėmis- iki 513 vietų;
4) įrengiama kino salė 151 žiūrovinių vietų;
5) įrengiama repeticijų salės, plotas – apie 292,0 m2
6) įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai- 1 kompl.
7) sumontuojama apšvietimo ir garso įranga- 1 kompl.
8) parengiamas darbo projektas- 1 vnt.
Darbo projektas parengiamas pagal techninį „Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektą“.
9) iki Statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar patvirtinimo, savo lėšomis parengti ir pateikti suderinimui Užsakovui ar Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 ar 11 priede įskaitant statinio kadastrinių matavimų bylą ir sukelti juos į IS „Infostatyba“ (jeigu privaloma).
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 30
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 060-137939
2019-650696

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 26-169-(7.7)

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data

2019-03-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB "Statybų kodas"
302711748
Sluškių g. 3-11
Vilnius
01100
LT
Telefonas: +370 860029958
El. paštas: info@statybukodas.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

UAB „Sonus exsertus“
303190383
Miglės g. 111
Didžioji Riešė, Vilniaus r.
14262
LT
Telefonas: +370 69923661
El. paštas: edmundas@sonus.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  23867773.3  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt
VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-30

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)

Pirkimo aprašymas po pakeitimų

VII.1.1)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45212300  -  Meno ir kultūros pastatų statybos darbai
VII.1.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31527260  -  Apšvietimo sistemos
32321200  -  Garso ir vaizdo aparatūra
45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
VII.1.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
T. Kosciuškos g. 4, Maironio g. 7, Druskininkai
VII.1.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindiniai pastato bendrieji rodikliai: Sklypo plotas – 25029 m2; bendras žiūrovų vietų skaičius – 1839; pastato bendras plotas – 8330,88 m2; pastato aukštų skaičius -3; pastato aukštis – 20 m.
Pagal Techninį projektą atliekami darbai:
1) griovimo darbai;
2) įrengiama pagrindinė (didžioji) daugiafunkcinė žiūrovinė salė su parteriu ir dviem balkonais - 1180 žiūrovinių vietų, (parteris - 719 žiūrovinių vietų, 1 balkonas -249 žiūrovinės vietos, 2 balkonas - 212 žiūrovinių vietų);
3) įrengiama mažoji daugiafunkcinė žiūrovinė salė su transformuojamomis žiūrovinėmis eilėmis- iki 513 vietų;
4) įrengiama kino salė 151 žiūrovinių vietų;
5) įrengiama repeticijų salės, plotas – apie 292,0 m2
6) įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai- 1 kompl.
7) sumontuojama apšvietimo ir garso įranga- 1 kompl.
8) parengiamas darbo projektas- 1 vnt.
Darbo projektas parengiamas pagal techninį „Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektą“.
9) iki Statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar patvirtinimo, savo lėšomis parengti ir pateikti suderinimui Užsakovui ar Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 ar 11 priede įskaitant statinio kadastrinių matavimų bylą ir sukelti juos į IS „Infostatyba“ (jeigu privaloma).
Visa išsami informacija apie darbų apimtis pateikta Techniniame projekte, Techninėje specifikacijoje ir Susitarimuose prie Sutarties.
VII.1.5)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 30
VII.1.6)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  24812990.82  EUR
VII.1.7)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB "Statybų kodas"
302711748
Sluškių g. 3-11
Vilnius
01100
LT
Telefonas: +370 860029958
El. paštas: info@statybukodas.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

UAB "Sonus exsertus"
303190383
Miglės g. 111
Didžioji Riešė, Vilniaus r.
14262
LT
Telefonas: +370 69923661
El. paštas: edmundas@sonus.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

VII.2)

Informacija apie pakeitimus

VII.2.1)

Pakeitimų aprašymas

Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus): 
a) Šalys 2019 m. kovo 8 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-169- (7.7), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus, įskaitant darbo projekto parengimą;
b) Rangovas 2020 m. gegužės 20 d. pateikė prašymą dėl mokėjimų sulaikymo netaikymo. Prašymą grindė aplinkybėmis susijusiomis su koronoviruso (CVID-19) plitimu. Nurodė, kad apsunkintos sąlygos užtikrinti tinkamą ir savalaikį rangos darbų atlikimą bei atsiskaitymą už juos;
c) Užsakovas 2020 m. birželio 4 d. raštu prašė Rangovo pagrįsti pateiktą prašymą pateikiant informaciją būtiną sprendimui dėl apmokėjimo sąlygų pakeitimo priimti ir pateikti papildomą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus;
d) 2020 m. birželio 10 d. raštu Rangovas pateikė papildomą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, jog priemonės susijusios su koronoviruso plitimo valdymu apsunkino Sutarties vykdymą. Dauguma medžiagų tiekėjų pakeitė atsiskaitymo sąlygas, prašomi dideli avansiniai mokėjimai ir kt. Rangovas prašo atlikti Sutarties pakeitimus, t. y. panaikinti mokėtinų sumų sulaikymą, ne iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, o tol, kol tęsis neigiamos su COVID-19 virusu susijusios Sutarties vykdymo aplinkybės;
e) Sutarties 10 skyrius numato pakeitimų tvarką. 10.4 punkte 10.4.2 numatyta, kad pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami, kai būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
f) Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) 2020 m. balandžio 16 d. paskelbė rekomendacijas dėl atsiskaitymo sąlygų keitimo galiojančiose sutartyse. Rekomendacijose teigiama, kad siekiant spręsti sudėtingą verslo situaciją šalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. pasitarime pritarė Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui (protokolas Nr. 14). Finansų ministerija pateikė rekomendacijas dėl šio plano priemonių vykdymo. Viena iš tokių rekomendacijų perkančiosioms organizacijoms – peržiūrėti sudarytas galiojančias sutartis ir, jei numatyta sutarties nuostatose, susiderinti su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais ir atlikti jiems skirtus avansinius mokėjimus ar mokėjimus dalimis. Jeigu sutarties nuostatose tokia galimybė nenumatyta, kiekvienos sutarties pakeitimo galimybes nagrinėti ir vertinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str.
g) Pakeitimas grindžiamas šiomis nurodytomis aplinkybėmis, atitinkančiomis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytus reikalavimus:
- pakeitimo būtinybė atsirado dėl sutarties vykdymo apsunkinimo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19.
- pakeitimas iš esmės nepakeičia viešojo pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi pakeitimu tik pakoreguojamos Sutarties vykdymo sąlygos;
- pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia;
- pakeitimo vertė 434 875,55 Eur, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės 29 795 405,11 eurų su PVM sudaro 1,46 procento;
- bendras Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Sutarties 10.4 punktą atliktų pakeitimų procentas yra – 3,16 procento (1,70 proc. pagal 2020 m. birželio 5 d. susitarimą Nr.26-380 + 1,46 proc. pagal šį papilomą susitarimą).
H) Susitarimu Šalys susitarė iki 2020 m. birželio 30 d. sumokėti Rangovui iki 2020 m. gegužės 1 d. už nuo atliktų darbų sumos 4 348 755,42 Eur be PVM, susidariusią 10 procentų sulaikomą sumą 434 875,55 Eur.
VII.2.2)

Pakeitimo priežastys

Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:  1) Rangovas 2020 m. gegužės 20 d. pateikė prašymą dėl mokėjimų sulaikymo netaikymo, kuriame nurodė, kad atsižvelgiant į susiklosčiusią situacija visoje šalyje, prašo Užsakovo netaikyti mokėjimų sulaikymo. Prašymą grindė aplinkybėmis susijusiomis su koronoviruso (CVID-19) plitimu. Nurodė, kad apsunkintos sąlygos užtikrinti tinkamą ir savalaikį rangos darbų atlikimą bei atsiskaitymą už juos;
2) PO 2020 m. birželio 4 d. raštu prašė Rangovo pagrįsti pateiktą prašymą pateikiant informaciją būtiną sprendimui dėl apmokėjimo sąlygų pakeitimo priimti ir pateikti papildomą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus;
3) 2020 m. birželio 10 d. raštu Rangovas pateikė papildomą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius, jog priemonės susijusios su koronoviruso plitimo valdymu apsunkino Sutarties vykdymą. Dauguma medžiagų tiekėjų pakeitė atsiskaitymo sąlygas, prašomi dideli avansiniai mokėjimai ir kt.
VII.2.3)

Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM:  24812990.82  EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM:  24812990.82  EUR
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.