Penktadienis, lapkričio 27 d.

Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Asmuo ryšiams: Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Telefonas: +370 31353763
Faksas: +370 31355376
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą
Nuorodos numeris:  394240
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45212300  -  Meno ir kultūros pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31527260  -  Apšvietimo sistemos
32321200  -  Garso ir vaizdo aparatūra
45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
T. Kosciuškos g. 4, Maironio g. 7, Druskininkai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas sudarant sutartį

Pagrindiniai pastato bendrieji rodikliai: Sklypo plotas – 25029 m2; bendras žiūrovų vietų skaičius – 1839; pastato bendras plotas – 8330,88 m2; pastato aukštų skaičius -3; pastato aukštis – 20 m.
Pagal Techninį projektą atliekami darbai:
1) griovimo darbai;
2) įrengiama pagrindinė (didžioji) daugiafunkcinė žiūrovinė salė su parteriu ir dviem balkonais - 1180 žiūrovinių vietų, (parteris - 719 žiūrovinių vietų, 1 balkonas -249 žiūrovinės vietos, 2 balkonas - 212 žiūrovinių vietų);
3) įrengiama mažoji daugiafunkcinė žiūrovinė salė su transformuojamomis žiūrovinėmis eilėmis- iki 513 vietų;
4) įrengiama kino salė 151 žiūrovinių vietų;
5) įrengiama repeticijų salės, plotas – apie 292,0 m2
6) įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai- 1 kompl.
7) sumontuojama apšvietimo ir garso įranga- 1 kompl.
8) parengiamas darbo projektas- 1 vnt.
Darbo projektas parengiamas pagal techninį „Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektą“.
9) iki Statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar patvirtinimo, savo lėšomis parengti ir pateikti suderinimui Užsakovui ar Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 ar 11 priede įskaitant statinio kadastrinių matavimų bylą ir sukelti juos į IS „Infostatyba“ (jeigu privaloma).
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 30
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 060-137939
2019-650696

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 26-169-(7.7)

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą darbai, įskaitant darbo projekto parengimą

V.2)

Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data

2019-03-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB "Statybų kodas"
302711748
Sluškių g. 3-11
Vilnius
01100
LT
Telefonas: +370 860029958
El. paštas: info@statybukodas.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

UAB „Sonus exsertus“
303190383
Miglės g. 111
Didžioji Riešė, Vilniaus r.
14262
LT
Telefonas: +370 69923661
El. paštas: edmundas@sonus.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  23867773.3  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt
VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-15

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)

Pirkimo aprašymas po pakeitimų

VII.1.1)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45212300  -  Meno ir kultūros pastatų statybos darbai
VII.1.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31527260  -  Apšvietimo sistemos
32321200  -  Garso ir vaizdo aparatūra
45231300  -  Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
VII.1.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
T. Kosciuškos g. 4, Maironio g. 7, Druskininkai
VII.1.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindiniai pastato bendrieji rodikliai: Sklypo plotas – 25029 m2; bendras žiūrovų vietų skaičius – 1839; pastato bendras plotas – 8330,88 m2; pastato aukštų skaičius -3; pastato aukštis – 20 m.
Pagal Techninį projektą atliekami darbai:
1) griovimo darbai;
2) įrengiama pagrindinė (didžioji) daugiafunkcinė žiūrovinė salė su parteriu ir dviem balkonais - 1180 žiūrovinių vietų, (parteris - 719 žiūrovinių vietų, 1 balkonas -249 žiūrovinės vietos, 2 balkonas - 212 žiūrovinių vietų);
3) įrengiama mažoji daugiafunkcinė žiūrovinė salė su transformuojamomis žiūrovinėmis eilėmis- iki 513 vietų;
4) įrengiama kino salė 151 žiūrovinių vietų;
5) įrengiama repeticijų salės, plotas – apie 292,0 m2
6) įrengiami vandentiekio ir nuotekų tinklai- 1 kompl.
7) sumontuojama apšvietimo ir garso įranga- 1 kompl.
8) parengiamas darbo projektas- 1 vnt.
Darbo projektas parengiamas pagal techninį „Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą projektą“.
9) iki Statybos užbaigimo dokumento išdavimo ar patvirtinimo, savo lėšomis parengti ir pateikti suderinimui Užsakovui ar Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 ar 11 priede įskaitant statinio kadastrinių matavimų bylą ir sukelti juos į IS „Infostatyba“ (jeigu privaloma).
Visa išsami informacija apie darbų apimtis pateikta Techniniame projekte ir Techninėje specifikacijoje.
VII.1.5)

Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė

Trukmė mėnesiais: 30
VII.1.6)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė:  24769759.55  EUR
VII.1.7)

Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas

UAB "Statybų kodas"
302711748
Sluškių g. 3-11
Vilnius
01100
LT
Telefonas: +370 860029958
El. paštas: info@statybukodas.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

UAB "Sonus exsertus"
303190383
Miglės g. 111
Didžioji Riešė, Vilniaus r.
14262
LT
Telefonas: +370 69923661
El. paštas: edmundas@sonus.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ : taip

VII.2)

Informacija apie pakeitimus

VII.2.1)

Pakeitimų aprašymas

Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus): 
a) Šalys 2019 m. kovo 8 d. sudarė Statybos Rangos sutartį Nr. 26-169- (7.7), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimo į kultūros paskirties pastatą, darbus, įskaitant darbo projekto parengimą. Pradinė sutarties vertė 29 022 082,20 eurų su PVM, Priimta sutarties suma 28 880 005,69 eurų su PVM.
b) Šalys 2019 rugpjūčio 21 d. pasirašė susitarimą dėl priimtos sutarties sumos koregavimo Nr.26-562-(7.7), kuriuo Užsakovas įsigijo papildomų darbų, kurių vertė 151 738,02 eurų su PVM ir kurie sudarė 0,52 proc. pradinės sutarties vertės. Atitinkamai pakoreguota priimta sutarties suma 29 031 743,71 eurų su PVM;
c) Šalys 2019 gruodžio 27 d. pasirašė susitarimą dėl priimtos sutarties sumos koregavimo Nr.26-772-(7.7), kuriuo Užsakovas įsigijo papildomų darbų, kurių vertė 187 196,31 eurų su PVM ir kurie sudarė 0,65 proc. pradinės sutarties vertės ir atsisakė dalies darbų, kurių vertė 20 853,88 eurų su PVM ir kurie sudarė 0,07 proc. pradinės sutarties vertės. Atitinkamai pakoreguota priimta sutarties suma 29 198 086,14;
d) Bendra atskirų pakeitimų Sutarties galiojimo laikotarpiu vertė (įvertinus b ir c punktuose nurodytas vertes) yra 359 788,21 eurų su PVM, o tai sudaro 1,24 proc. pradinės sutarties vertės;
e) Šalys 2020 m. gegužės 22 d. pasirašė susitarimą dėl Sutarties pakeitimo Nr.26-307-(7.7), kuriuo perskaičiuota darbų kaina (įkainiai) pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir atitinkamai pakoreguota pradinė sutarties vertė ir priimta sutarties suma. Po perskaičiavimo pradinė sutarties vertė – 29 795 405,11 eurų su PVM, priimta sutarties suma – 29 971 409,05 eurų su PVM;
f) 2020 m. gegužės 26 d. sudarytas Defektinis aktas Nr.3 suderintas Statytojo atstovo, Statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovo, Rangovo atstovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, kuriame nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ir pirkimo dokumentuose ir yra neatsiejamai susieti su Sutartyje numatytais darbais ir be jų neįmanoma įgyvendinti sutarties, taip pat numatyti atsisakomi (pakeičiami) darbai;
g) Papildomus darbus dėl ekonominių ar techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytais terminais ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų ir išlaidų dubliavimo. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas Rangovo vykdomų Darbų procesas, kiltų techninių ir technologinių trikdžių dėl esamo Rangovo ir naujo rangovo atliekamų darbų tarpusavio suderinamumo. Taip pat, perkant darbus iš naujo rangovo, esamas Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvietę, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo darbus. Be to, kelių rangovų veikla vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinama dėl darbų saugos ir atsakomybės už atlikus darbus, taip pat Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti patirtas išlaidas už prastovas Darbų stabdymo metu;
h)Papildomų darbų bendra suma yra 136 268,07 Eur su PVM ir kurie sudaro 0,46 procento Pradinės Sutarties vertės (apskaičiuojama nuo po perskaičiavimo pakoreguotos pradinės sutarties vertės); Atsisakomų darbų suma 83 958,23 Eur su PVM. Bendras Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Sutarties 10.4 punktą atliekamų pakeitimų procentas yra – 1,70 procento.
VII.2.2)

Pakeitimo priežastys

VII.2.2)

Pakeitimo priežastys

Būtinybė pirkti papildomus darbus, paslaugas ar prekes iš pradinio rangovo arba koncesininko (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies b punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies b punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies b punktas)
Ekonominių ar techninių priežasčių ir nepatogumo ar išlaidų dubliavimo, trukdančių pakeisti rangovą, aprašymas:
Papildomus darbus dėl ekonominių, techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, tokiu būdu užtikrinant darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytais terminais ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų ir išlaidų dubliavimo. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas Rangovo vykdomų Darbų procesas, kiltų techninių ir technologinių trikdžių dėl esamo Rangovo ir naujo rangovo atliekamų darbų tarpusavio suderinamumo. Taip pat, perkant darbus iš naujo rangovo, esamas Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvietę, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo darbus. Be to, kelių rangovų veikla vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinama dėl darbų saugos ir atsakomybės už atlikus darbus, taip pat Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti patirtas išlaidas už prastovas Darbų stabdymo metu.
VII.2.3)

Padidėjusi kaina

Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM:  24769759.55  EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM:  24812990.82  EUR
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.