Kultūros paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Beržų g. 8, Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus r. sav., rekonstravimo ir sporto aikštės įrengimo darbai

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528
Pulko g. 21,
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Edita Zagurskienė
Telefonas: +370 31575345
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.arsa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=567815
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kultūros paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Beržų g. 8, Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus r. sav., rekonstravimo ir sporto aikštės įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kultūros paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Beržų g. 8, Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus r. sav., rekonstravimo ir sporto aikštės įrengimo darbai.Šis pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai pirkimo dokumentuose nurodytai apimčiai. Šiam pirkimui taikoma fiksuota kainos kainodara. Pirkimo objekto aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų prieduose – Nr. 1 (Techninis projektas), Nr. 3 (Vaikų dienos centro veiklai skirtų patalpų rekonstravimo darbų preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai), Nr. 4 (Kultūros paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis rekonstravimo darbų preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai) ir Nr. 5 (Rimėnų kaimo sporto aikštės įrengimo darbų techninis darbo projektas).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45212221  -  Su sporto aikštelių statiniais susiję statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kultūros paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Beržų g. 8, Rimėnų k., Daugų sen., Alytaus r. sav., rekonstravimo ir sporto aikštės įrengimo darbai.Šis pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visai pirkimo dokumentuose nurodytai apimčiai. Šiam pirkimui taikoma fiksuota kainos kainodara. Pirkimo objekto aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų prieduose – Nr. 1 (Techninis projektas), Nr. 3 (Vaikų dienos centro veiklai skirtų patalpų rekonstravimo darbų preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai), Nr. 4 (Kultūros paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis rekonstravimo darbų preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai) ir Nr. 5 (Rimėnų kaimo sporto aikštės įrengimo darbų techninis darbo projektas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-11-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 mėnesiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Iš dalies finansuojamas ES lėšomis, projektas ,,Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Alytaus rajono savivaldybėje“ (projekto kodas 08.1.1-CPVA-V-427-05-0005).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD dokumentą, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų nustatytų VPŠ 46 str. nuostatose. Pašalinimo pagrindai taikomi pilna apimtimi tiek tiekėjui, tiek jo pasitelktiems subrangovams.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statinio statybos ir / ar remonto ir / ar rekonstrukcijos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 165289 eurų be PVM
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Dokumentai prašomi tik laimėtojo - tiekėjas pateikia per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų svarbiausių statinio statybos ir / ar remonto ir / ar rekonstrukcijos darbų sąrašą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens parašu. Sąraše turi būti nurodytas objekto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas, darbų pradžios ir pabaigos datos, užsakovas, jo kontaktiniai duomenys, darbų atlikimo vieta, ar dalyvis darbų vykdymo metu buvo tiekėjas jungtinės veiklos partneris ar subrangovas ir per nurodytą laikotarpį atliktų statinių grupės ypatingo statinio statybos ir / ar remonto ir / ar rekonstrukcijos darbų vertė.
Prie sąrašo pridedamos pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijos (atliktų darbų aktai) ar pažymos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje bus nurodoma fiksuota kaina. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus perkančioji organizacija atsiskaitys pavedimu pagal tiekėjo informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 k. d. nuo darbų priėmimo ar patikrinimo dienos. Darbai turi būti atlikti iki 2021 m. spalio 31 d. Darbų atlikimo terminas, Užsakovo pritarimu, esant motyvuotoms aplinkybėms priklausančioms ne nuo Rangovo, gali būti pratęstas 1 mėnesio laikotarpiui. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu (F2, F3). Rangovui uždelsus darbų įvykdymą, iki nurodyto termino, ir nepateikus Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti 5 % baudos nuo neatliktų darbų sumos su PVM. Numatyta Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-04-07
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-04-07
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 17
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-03-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.