KRSA CPO_34 Maitinimo paslauga

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Sandra Vilė
Telefonas: +370 46452332
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KRSA CPO_34 Maitinimo paslauga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

55520000  -  Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Maitinimo paslauga teikiama senyvo amžiaus, asmenų su negalia asmenims ir vaikams, moksleiviams, atostogų metu pagal mokyklų nustatytus atostogų grafikus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  246427.30  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1 dalis: Senyvo amžiaus, asmenų su negalia maitinimo paslauga (priešpiečiai, pietūs), teikiama adresu Naujoji g. 5A, Priekulė, Klaipėdos rajonas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55520000  -  Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Naujoji g. 5A, Priekulė, Klaipėdos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Senyvo amžiaus, asmenų su negalia maitinimo paslauga (priešpiečiai, pietūs), teikiama adresu Naujoji g. 5A, Priekulė, Klaipėdos rajonas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Ši sutartis gali būti pratęsta.
Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas du kartus po 12 mėn. abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu, jei Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis yra pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 dalis: Vaikų, moksleivių, atostogų metu pagal mokyklų nustatytus atostogų grafikus, maitinimo paslauga (pietūs), teikiama adresu Klaipėdos g. 6, Priekulė, Klaipėdos rajonas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55520000  -  Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos g. 6, Priekulė, Klaipėdos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vaikų, moksleivių, atostogų metu pagal mokyklų nustatytus atostogų grafikus, maitinimo paslauga (pietūs), teikiama adresu Klaipėdos g. 6, Priekulė, Klaipėdos rajonas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Ši sutartis gali būti pratęsta.
Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas du kartus po 12 mėn. abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu, jei Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis yra pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 103-324469
2023-669951

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VPS-18

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: 1 dalis: Senyvo amžiaus, asmenų su negalia maitinimo paslauga (priešpiečiai, pietūs), teikiama adresu Naujoji g. 5A, Priekulė, Klaipėdos rajonas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-07-24
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

MB „Memelio Maistas“
302950869
Kopų 26
Klaipėda
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  207586.93  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VPS-19

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: 2 dalis: Vaikų, moksleivių, atostogų metu pagal mokyklų nustatytus atostogų grafikus, maitinimo paslauga (pietūs), teikiama adresu Klaipėdos g. 6, Priekulė, Klaipėdos rajonas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-07-24
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

MB „Memelio Maistas“
302950869
Kopų 26
Klaipėda
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  38840.37  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1) Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
2) Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – perkančioji organizacija ir/ar PO) atlieka Priekulės socialinių paslaugų centro viešojo pirkimo „Maitinimo paslauga“ procedūras.
3) Priekulės socialinių paslaugų centro kontaktinė informacija: įmonės kodas 163748339, adresas - Naujoji g. 5A, LT-96340 Priekulė, Tel. (8 46) 45 40 11, el. paštas: priekulesspc@gmail.com.
4) Sutartį su pirkimo laimėtoju sudaro Priekulės socialinių paslaugų centras.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26 Klaipėda
Klaipėda
LT
Telefonas: +370 46390960
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-08-01
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.