KONSULTACINĖS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REAKTORIŲ ŠACHTŲ SISTEMŲ IŠMONTAVIMU

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artiom Valujev
Telefonas: +370 64619531
El. paštas: artiom.valujev@iae.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KONSULTACINĖS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REAKTORIŲ ŠACHTŲ SISTEMŲ IŠMONTAVIMU
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Konsultacinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šachtų išmontavimu .
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  9000000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
71310000  -  Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
72224000  -  Projektų vadybos konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Paslaugų Tiekėjo buveinė(s) ir Lietuvos Respublika.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija perka paslaugas, kurios preliminariai apima:
(a) Projekto valdymo konsultacines paslaugas;
(b) Sutarčių valdymo konsultacines paslaugas;
(c) Technines-inžinerines konsultacines paslaugas.
Perkančioji organizacija planuoja sudaryti vieną ar kelias pagrindines sutartis dėl kiekvienos iš nurodytų paslaugų rūšių atskirai ir/arba dėl kelių paslaugų rūšių kartu pasirinktinai.
Įsigytų paslaugų apimtis priklausys nuo faktinio perkančiosios organizacijos poreikio, kai:
• Minimali perkamų "in situ" paslaugų apimtis, kurią perkančioji organizacija planuoja įsigyti, sudaro 1000 žmogaus darbo dienų.
• Nuotolinių paslaugų perkančioji organizacija galės įsigyti tiek, kol "in situ" ir nuotolinių paslaugų bendra vertė neviršys preliminariosios sutarties kainos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas Ignalinos programos dotacijos Nr. TSG.01 lėšomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 116-326390
2022-604429

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PSt-3(13.67E)

Pavadinimas: KONSULTACINĖS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REAKTORIŲ ŠACHTŲ SISTEMŲ IŠMONTAVIMU

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-01-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Bureau Veritas Exploitation SAS
790 184 675
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux
Paris
FR
NUTS kodas:  FR101 -  Paris

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  9000000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama pirmo pareikalavimo, besąlyginė, neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 300.000,00 eurų sumai.
Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo elektroninį originalą, pasirašytą užtikrinimą išdavusio juridinio asmens galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu arba popierinį dokumento originalą pasirašytą fiziniu parašu. Popierinis dokumento originalas įteikiant asmeniškai, atsiunčiant paštu ir/ar per kurjerį pirkimo dokumentuose nurodytu adresu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-01-18
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.