Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.

Klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyriaus darbuotojų kompiuterizuotų darbo vietų techninio įrengimo, užtikrinimo, aptarnavimo ir išplėtimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
190766619
Geležinio Vilko g. 3A
Vilnius
03131
LT
Asmuo ryšiams: Indrė Lučauskienė
Telefonas: +370 65878654
El. paštas: [email protected]
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.uzt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=652239
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyriaus darbuotojų kompiuterizuotų darbo vietų techninio įrengimo, užtikrinimo, aptarnavimo ir išplėtimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siekia tikslų: 1 išplėsti Konsultavimo telefonu skyriaus darbo vietų skaičių centralizuotai su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos naudojamos techninės ir programinės įrangos bazėje; 2 užtikrinti, kad KAPVS darbo vietų veikimas atitiktų Techninėje specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus; 3. modifikuoti KAPVS darbo vietas, pritaikant jas papildomiems KAPVS poreikiams ar teisės aktų reikalavimams; 4 užtikrinti, kad visos esamos ir planuojamos paslaugos būtų teikiamos pagal paslaugų teikimo susitarimuose suderintus kriterijus (laiko, kokybės, prieinamumo ir pan.); 5. tenkinti viešąjį interesą, užtikrinant visuomenei svarbių viešųjų paslaugų teikimą; 6. nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Papildomus konfigūravimo darbus Pirkėjas užsakys pagal poreikį, be įsipareigojimo išnaudoti visą nurodytą valandų kiekį.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 165000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Geležinio Vilko g.3A, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba arba Pirkėjas) siekia tikslų: 1.1 išplėsti Konsultavimo telefonu skyriaus (toliau – KAPVS) darbo vietų skaičių centralizuotai su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos naudojamos techninės ir programinės įrangos bazėje; 1.2 užtikrinti, kad KAPVS darbo vietų veikimas atitiktų šioje Techninėje specifikacijoje (toliau – Specifikacija) apibrėžtus reikalavimus; 1.3 modifikuoti KAPVS darbo vietas, pritaikant jas papildomiems KAPVS poreikiams ar teisės aktų reikalavimams; 1.4 užtikrinti, kad visos esamos ir planuojamos paslaugos būtų teikiamos pagal paslaugų teikimo susitarimuose suderintus kriterijus (laiko, kokybės, prieinamumo ir pan.); 1.5 tenkinti viešąjį interesą, užtikrinant visuomenei svarbių viešųjų paslaugų teikimą; 1.6 nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Papildomus konfigūravimo darbus Pirkėjas užsakys pagal poreikį, be įsipareigojimo išnaudoti visą nurodytą valandų kiekį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 165000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento pateikimo Paslaugų pirkėjui dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių su galimybe ją pratęsti . Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendra Sutarties trukmė negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjai, privalo įrodyti, kad nėra pirkimo sąlygų 4 priede ir Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (toliau – EBVPD) (pirkimo sąlygų 5 priedas) nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. Tiekėjas turi pateikti užpildytą 5 pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą įrodantys dokumentai pateikti pirkimo sąlygų 4 priede.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą) (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 (penki) procentai nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-26
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-26
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
01501
LT
El. paštas: [email protected]

VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-26
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.