Klaipėdos Vitės progimnazijos teritorijos adresu J. Janonio g. 32, Klaipėda, tvarkymo darbai pagal parengtą tvarkymo planą

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=587759
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klaipėdos Vitės progimnazijos teritorijos adresu J. Janonio g. 32, Klaipėda, tvarkymo darbai pagal parengtą tvarkymo planą
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45111000  -  Griovimo, statybvietės parengimo ir valymo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbų bus užsakoma minimaliai už 350 000,00 Eur su PVM (išskyrus, jei sutartis būtų nutraukiama), o maksimaliai – už 582 000,00 Eur su PVM (arba tos pačios sumos be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112400  -  Kasimo darbai
90522000  -  Paslaugos, susijusios su užterštu dirvožemiu
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
J.Janonio g. 32, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbų bus užsakoma minimaliai už 350 000,00 Eur su PVM (išskyrus, jei sutartis būtų nutraukiama), o maksimaliai – už 582 000,00 Eur su PVM (arba tos pačios sumos be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet bendrai ne ilgesniam kaip 3 savaičių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas turi būti registruotas Atliekų tvarkytojų registre (atliekų tvarkymo veiklos rūšis – surinkimas, veiklos kodas S1). Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 10 d.
Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų dėl įregistravimo Atliekų tvarkytojų registre. Šiuos duomenis adresu https://atvr.aplinka.lt/ po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti ir išsaugoti nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, nėra informacijos apie tiekėją ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį šiam reikalavimui patvirtinančių dokumentų pateikimo.
2.Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti bent vieną kvalifikuotą geodezininką. Pateikiama:
1) specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, kito ūkio subjekto ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip kitas ūkio subjektas);
2) sąraše nurodytų specialistų kvalifikacijos pažymėjimai* ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
Pastabos:
*Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti specialistų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kvalifikacijos dokumentų, jeigu gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Šiuos duomenis viešai prieinamame geodezininkų registruose, po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti ir išsaugoti nurodytuose viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo siūlomą specialistą ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Jeigu kvalifikacijos atestato, pažymėjimo galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško Užsakovo užsakymo atlikti darbus pateikimo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo preliminarios Sutarties vertės su PVM.
2. Nustatytu laiku nepateikęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Rangovas moka Užsakovui 5 proc. dydžio baudą nuo preliminarios Sutarties vertės su PVM.
3. Nustatoma 500 Eur. vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį.
4. Pradelsus darbų atlikimo terminus - 100 Eur. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną.
5. 5 000 Eur. vertės bauda už kiekvieną Sutarties vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą subrangovą, kitą ūkio subjektą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-07-28
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-10-28
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-07-28
Vietos laikas:  13:55
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-12
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.