Penktadienis, rugpjūčio 14 d.

Kelionių organizavimo paslaugos (ne CPVA darbuotojams)

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Vilnius
03109
LT
Asmuo ryšiams: Justas Šakočius
Telefonas: +370 52748751
El. paštas: j.sakocius@cpva.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpva.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  ES ir kitų tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kelionių organizavimo paslaugos (ne CPVA darbuotojams)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) vykdomų projektų dalyvių, svečių (ne CPVA darbuotojų) kelionių organizavimo lėktuvu, traukiniu, tarptautinio ir vietinio maršruto autobusu, pervežimo paslaugų su vairuotoju („Transfer“ paslauga iš/į oro uosto į/iš renginio vietą ar viešbutį), keltu, laivu (optimalaus kelionės maršruto parinkimo, bilietų rezervavimo bei išpirkimo), viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo paslaugos, vizų, su kelione susijusių draudimo paslaugų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo ir išdavimo bei konsultavimo/pagalbos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  432000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63516000  -  Kelionių valdymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) vykdomų projektų dalyvių, svečių (ne CPVA darbuotojų) kelionių organizavimo lėktuvu, traukiniu, tarptautinio ir vietinio maršruto autobusu, pervežimo paslaugų su vairuotoju („Transfer“ paslauga iš/į oro uosto į/iš renginio vietą ar viešbutį), keltu, laivu (optimalaus kelionės maršruto parinkimo, bilietų rezervavimo bei išpirkimo), viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo paslaugos, vizų, su kelione susijusių draudimo paslaugų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo ir išdavimo bei konsultavimo/pagalbos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę paslaugos.
Kelionės pradžios taškas gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitoje valstybėje.
Paslaugos bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Preliminarus kelionių kiekis per 12 (dvylika) mėnesių – apie 300 (trys šimtai) kelionių / 700 vykstančių asmenų. Keliaujančių asmenų grupės gali sudaryti iki 10 žmonių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų kokybė  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Perkančioji organizacija esant poreikiui, turi teisę įsigyti Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas. Tokių Paslaugų vertė negali viršyti 10 procentų Sutarties vertės. Už Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimo vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis (vadovaujantis 2017 m. birželio 28 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 19 punktu).
Detalūs reikalavimai paslaugoms pateikti Pirkimo dokumentuose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas yra finansuojamas projekto ENI/2018/404-165(PFM), projekto „ES Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje /ENI/2016/039-835 PRAVO(UKR)“, projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0006ES ir dvynių projektų lėšomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 145-357500
2019-662289

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2019/4-1-197

Pavadinimas: Kelionių organizavimo CPVA vykdomų projektų dalyvių, svečių (ne CPVA darbuotojų) kelionių organizavimo paslaugų teikimo prelimiinarioji sutartis

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-10-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  6
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  6
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Vestekspress"
110461363
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  432000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2019/4-1-195

Pavadinimas: Kelionių organizavimo CPVA vykdomų projektų dalyvių, svečių (ne CPVA darbuotojų) kelionių organizavimo paslaugų teikimo prelimiinarioji sutartis

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-10-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  6
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  6
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Baltic Travel Service"
123622681
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  432000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2019/4-1-196

Pavadinimas: Kelionių organizavimo CPVA vykdomų projektų dalyvių, svečių (ne CPVA darbuotojų) kelionių organizavimo paslaugų teikimo prelimiinarioji sutartis

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-10-28
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  6
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  6
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Estravel Vilnius"
110781452
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  432000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-11-07
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.