Kelionių organizavimo paslaugos Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojams

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Vilnius
03109
LT
Asmuo ryšiams: Mantas Kazakevičius
Telefonas: +370 52191334
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpva.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522179
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  ES ir kitų tarptautinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kelionių organizavimo paslaugos Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojams
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

63510000  -  Kelionių agentūrų ir panašios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojams perkamos kelionių organizavimo lėktuvu, traukiniu, tarptautinio ir vietinio maršruto autobusu, pervežimo paslaugų su vairuotoju („Transfer“ paslauga iš/į oro uosto į/iš renginio vietą ar viešbutį), keltu, laivu (optimalaus kelionės maršruto parinkimo, bilietų rezervavimo bei išpirkimo), viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo paslaugos, vizų, su kelione susijusių draudimo paslaugų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo ir išdavimo bei konsultavimo/pagalbos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55100000  -  Viešbučių paslaugos
63000000  -  Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos
66510000  -  Draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojams perkamos kelionių organizavimo lėktuvu, traukiniu, tarptautinio ir vietinio maršruto autobusu, pervežimo paslaugų su vairuotoju („Transfer“ paslauga iš/į oro uosto į/iš renginio vietą ar viešbutį), keltu, laivu (optimalaus kelionės maršruto parinkimo, bilietų rezervavimo bei išpirkimo), viešbučių užsienyje ir Lietuvoje rezervavimo paslaugos, vizų, su kelione susijusių draudimo paslaugų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo ir išdavimo bei konsultavimo/pagalbos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę paslaugos.
Paslaugos bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Preliminarioji sutartis atskiru šalių susitarimu gali būti pratęsiama du kartus po 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
4.3. Perkančioji organizacija esant poreikiui, turi teisę įsigyti Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas. Tokių Paslaugų vertė negali viršyti 10 procentų Sutarties vertės. Už Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimo vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis (vadovaujantis 2017 m. birželio 28 d. VPT direktoriaus įsakymu Nr.1S-95, patvirtintomis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 19 punktu).
Reikalavimai paslaugoms pateikti Pirkimo dokumentuose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas iš projektų ENI/2018/404-165(PFM), „ES Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje /ENI/2016/039-835 PRAVO(UKR)“, projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0006ES, Techninės paramos veiksmų programai administruoti Nr. 11.0.1-CPVA-V-201, 2014-2020 m. Ignalinos programos, 2014-2020 m. Vidaus saugomo fondas techninės paramos projekto ir dvynių projektų lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), patvirtinantį tiekėjo pašalinimo pagrindų, numatytų Pirkimo dokumentuose, nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nenumatoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Jeigu Paslaugos teikėjas daugiau nei 3 kartus iš eilės nepateikia pasiūlymo atnaujintame varžymesi, Perkančioji organizacija skiria Paslaugų teikėjui vienkartinę 100 Eur. baudą.
2. Jei viena iš Sutarties Šalių nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi kitą sutarties šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus. Kaltoji šalis privalo per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo kitai šaliai sumokėti 3000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą.
3. Preliminariosios sutarties vykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 12.000,00 Eur. (dvylika tūkstančių eurų).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  4
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-29
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
S. Konarskio g. 13, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas Mantas Kazakevičius, tel. +37052191334, el. paštas m.kazakevicius@cpva.lt

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40/1
Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-26
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.