Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų eksploatavimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
300092998
Pramonės pr. 4A, Kauno m. sav.
Kaunas
51329
LT
Asmuo ryšiams: Marija Vilkaitė
Telefonas: +370 37490734
Faksas: +370 37311267
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoratc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=470096
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų eksploatavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90513000  -  Nepavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų, t. y. Kauno mišrių komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių, Sandraugos g. 12, Kaunas, ir Zabieliškio mišrių komunalinių atliekų mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginių, Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r., įskaitant atliekų apdorojimui reikalingų pastatų, statinių, inžinerinių tinklų, komunikacijų ir kitų įrenginių, eksploatavimo paslaugų pirkimas. Maksimali paslaugų apimtis per maksimalų paslaugų suteikimo laikotarpį (60 mėn.) negali būti didesnė nei 750000 t atliekų apdorojimo ir 37500 t antrinių žaliavų paruošimo perdirbti įrenginiuose paslaugų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kauno mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90513000  -  Nepavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Sandraugos g. 12, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kauno mišrių komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių, įskaitant atliekų apdorojimui reikalingus pastatų, statinių, inžinerinių tinklų, komunikacijos ir kitų įrenginių, eksploatavimo paslaugos. Maksimali paslaugų apimtis per maksimalų paslaugų suteikimo laikotarpį (60 mėn.) negali būti didesnė nei 650000 t atliekų apdorojimo ir 32500 t antrinių žaliavų paruošimo perdirbti įrenginiuose paslaugų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sąžiningos prekybos sąlyga  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  95
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 4 kartus po 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Zabieliškio mišrių komunalinių atliekų mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginių eksploatavimo paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90513000  -  Nepavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Zabieliškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Zabieliškio mišrių komunalinių atliekų mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginių, įskaitant atliekų apdorojimui reikalingus pastatų, statinių, inžinerinių tinklų, komunikacijos ir kitų įrenginių, eksploatavimo paslaugos. Maksimali paslaugų apimtis per maksimalų paslaugų suteikimo laikotarpį (60 mėn.) negali būti didesnė nei 100000 t atliekų apdorojimo ir 5000 t antrinių žaliavų paruošimo perdirbti įrenginiuose paslaugų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sąžiningos prekybos sąlyga  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  95
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 4 kartus po 12 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir antspaudais patvirtina (jeigu antspaudus turėti privalo) abi Sutarties šalys ir Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikia Lietuvos Respublikoje tinkamai registruoto banko išduotą besąlyginę (pagal pirmąjį pareikalavimą) ir neatšaukiamą garantiją. Tiekėjas, gavęs išankstinį rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pateikti valstybėje, kurioje įsteigtas Tiekėjas, tinkamai registruoto banko garantiją. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis (garantijos (laidavimo) suma) - 1 pirkimo dalis 300 000,00 Eur, 2 pirkimo dalis 60 000,00 Eur. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Pramonės pr. 4A, Kaunas.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-23
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.