Kapinių įrengimo, Tylioji g. 13, Marijampolė, melioracijos statybos darbai ir projektavimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
68307
LT
Asmuo ryšiams: Gintarė Vasiliauskienė
Telefonas: +370 34390082
Faksas: +370 34390022
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=727131
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kapinių įrengimo, Tylioji g. 13, Marijampolė, melioracijos statybos darbai ir projektavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45112320  -  Melioracijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kapinių įrengimo, Tylioji g. 13, Marijampolė, melioracijos statybos darbai ir projektavimo paslaugos (toliau – darbai). Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti darbo projekto parengimo paslaugos, esamų kapinių teritorijos drenažo rinktuvų pajungimo į naują didelio diametro rinktuvą techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 208264.46  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Tylioji g. 13, Marijampolės sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kapinių įrengimo, Tylioji g. 13, Marijampolė, melioracijos statybos darbai ir projektavimo paslaugos (toliau – darbai). Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti darbo projekto parengimo paslaugos, esamų kapinių teritorijos drenažo rinktuvų pajungimo į naują didelio diametro rinktuvą techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 208264.46  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Terminas gali būti pratęstas 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: išskirtinai nepalankių oro sąlygų; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui; jeigu dėl Darbų keitimo ar papildomų Darbų Rangovas pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku; dėl statybos užbaigimo procedūrų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. Apmokėjimo terminas už Darbus Rangovui 30 (trisdešimt) dienų.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą(EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių statybos darbų veikla. Reikalaujamos veiklos teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 8 straipsnio 3 dalis. Galimo laimėtojo prašoma pateikti: galiojantis kvalifikacijos atestatas, Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių, kitų organizacijų ir jų padalinių arba Galiojantis kvalifikacijos atestatas ar tesės pripažinimo dokumentai, Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, įmonių, kitų užsienio organizacijų ir jų padalinių, kurios yra melioracijos statinių statybos įmonės. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas kreipimąsi į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo patvirtinantis dokumentas.
Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių projektavimo veikla. Reikalaujamos veiklos teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 8 straipsnio 3 dalis. Galimo laimėtojo prašoma pateikti: Galiojantis kvalifikacijos atestatas, Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių, kitų organizacijų ir jų padalinių arba Galiojantis kvalifikacijos atestatas ar tesės pripažinimo dokumentai, Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, įmonių, kitų užsienio organizacijų ir jų padalinių, kurios yra melioracijos statinių projektavimo įmonės. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas kreipimąsi į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo patvirtinantis dokumentas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užsakovas, nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05% delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną;
Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% delspinigių nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną;
Rangovas už Sutarties 3.2.2.26 punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymą moka Užsakovui 300,00 Eur už kiekvieną atvejį.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-09-18
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-09-18
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Su CVPIS priemonėmis gautais pasiūlymais susipažįstama naudojantis CVP IS priemonėmis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ( CVP IS).
Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Mickevičiaus g. 18
Marijampolė
68253
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: https://kat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-09-06

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.