Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietų korpuso ir rytų paviljono kapitalinio remonto darbų, įskaitant darbo projekto parengimą pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos dailės muziejus
190756087
Didžioji g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Vilnius
LT-01128
LT
Asmuo ryšiams: Aušrinė Mačėnienė
Telefonas: +370 52628030
El. paštas: ausrine@ldm.lt
Faksas: +370 52126006
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ldm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=456526
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Biudžetinė įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietų korpuso ir rytų paviljono kapitalinio remonto darbų, įskaitant darbo projekto parengimą pirkimas
Nuorodos numeris:  Atviras konkursas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietų korpuso ir rytų paviljono kapitalinio remonto darbų, įskaitant darbo projekto parengimą, atlikimas, įgyvendinamas pagal Administracinio pastato Vilniaus g. 24, Vilniaus m. paskirties keitimo į kultūros kapitalinio remonto, Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, paveldo tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) ir kapitalinio remonto projektus. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Numatomų remontuoti patalpų plotai, remontuojamos patalpos, pagrindiniai darbai ir jų apimtys ir kita informacija nurodyta techniniame projekte.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g. 24, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso pietų korpuso ir rytų paviljono kapitalinio remonto darbų, įskaitant darbo projekto parengimą, atlikimas, įgyvendinamas pagal Administracinio pastato Vilniaus g. 24, Vilniaus m. paskirties keitimo į kultūros kapitalinio remonto, Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, paveldo tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) ir kapitalinio remonto projektus. Statinio kategorija – ypatingasis statinys. Numatomų remontuoti patalpų plotai, remontuojamos patalpos, pagrindiniai darbai ir jų apimtys ir kita informacija nurodyta techniniame projekte.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas du kartus po 1 mėnesį tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų;
- pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
- bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Galimybė pirkti iš to paties tiekėjo įstatyme numatytais atvejais (atsiradus būtinybei pirkti papildomus darbus. Papildomi darbai tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės).
Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.
Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-CPVA-V-301
II.2.14)

Papildoma informacija

Projektas inicijuojamas įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektą, „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas".

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas dalyvaujantis pirkime turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacinius reikalavimus. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas - banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Rangovas privalo pateikti užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma yra 5 proc. nuo sutarties kainos. Delspinigiai dėl darbų vėlavimo yra 0,02 proc. per dieną nuo neapmokėtos sutarties sumos. Jeigu tiekėjas nesilaiko įsipareigojimo mokėti laimėjusiame pasiūlyme nurodytą darbo užmokestį, tiekėjas moka sutartyje nurodyto konkretaus dydžio baudą – 5 proc. nuo sutarties vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-20
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Didžioji g. 4, Vilnius, Viešųjų pirkimų ir teisės skyrius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Šią sutartį numatoma finansuoti naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad užsakovas privalo mokėti rangovui sumą, patvirtintą rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 d. nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-01
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.