Įvairios, plataus vartojimo prekės

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Vilniaus šilumos tinklai
124135580
Spaudos g. 6-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Reda Budreikaitė
Telefonas: +370 62792333
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.chc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=546745
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Įvairios, plataus vartojimo prekės
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44423000  -  Įvairūs gaminiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Įvairios, plataus vartojimo prekės, naudojamos ūkinėje darbinėje veikloje bei atliekant skubius remonto ir priežiūros darbus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

03000000  -  Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai
03400000  -  Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
14000000  -  Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
14520000  -  Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, pemza, švitras, natūralios šlifuojamosios medžiagos, kiti mineralai ir brangieji metalai
14811300  -  Šlifavimo diskai
16160000  -  Įvairūs sodininkystės įrenginiai
18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
19640000  -  Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms
24400000  -  Trąšos ir azoto junginiai
24900000  -  Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai
31000000  -  Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas
31210000  -  Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti
31300000  -  Izoliuoti laidai ir kabeliai
31400000  -  Akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos
31500000  -  Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
31600000  -  Elektros įrenginiai ir aparatai
31700000  -  Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys
33711900  -  Muilas
39224000  -  Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai
39525000  -  Įvairūs pramoniniai tekstilės dirbiniai
39715200  -  Šildymo įrenginiai
39717000  -  Ventiliatoriai ir oro kondicionavimo prietaisai
39800000  -  Valikliai ir poliravimo priemonės
42130000  -  Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai
42140000  -  Krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varuomieji elementai
43000000  -  Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai
43800000  -  Dirbtuvių įrenginiai
44000000  -  Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus)
44100000  -  Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
44162100  -  Vamzdynų dalys
44163000  -  Vamzdžiai ir jungiamosios detalės
44164000  -  Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai
44165000  -  Žarnos, statvamzdžiai ir movos
44167000  -  Įvairios vamzdelių detalės
44300000  -  Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai
44400000  -  Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai
44423200  -  Kopėčios
44423220  -  Sudedamosios kopėčios
44423300  -  Prekių krovimo įrenginiai
44500000  -  Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės
44530000  -  Tvirtinimo detalės
44531400  -  Varžtai
44531510  -  Varžtai ir sraigtai
44531600  -  Veržlės
44531700  -  Metaliniai ar plieniniai srieginiai dirbiniai
44532200  -  Poveržlės
44533000  -  Varinės tvirtinimo detalės
44800000  -  Dažai, lakas ir mastika
44900000  -  Statybai skirtas akmuo, klintys, gipsas ir kreida
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įvairios, plataus vartojimo prekės, naudojamos ūkinėje darbinėje veikloje bei atliekant skubius remonto ir priežiūros darbus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Iki bus išpirkta Sutarties SD 2.3.1 punkte nurodyta Pradinė sutarties vertė.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai, visi tiekėjų grupės nariai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo, tiekėjų grupės narių, subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio nuostatomis.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinimą patvirtinančio dokumento (kaip nustatyta Bendrųjų sąlygų 8 skyriuje), tačiau Tiekėjas Perkančiajam subjektui pareikalavus, turės sumokėti 3.000,00 EUR baudą, jeigu jis:
1. atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu.
2. laimėjęs Pirkimą, vengia arba atsisako pasirašyti Pirkimo sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą;
3. vengia arba atsisako pateikti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą ar kitą su sutarties įsigaliojimu siejamą dokumentą per sutartyje nustatytą terminą (jeigu tokių reikalaujama);
4. pasiūlyme nurodytos prekių kainos neatitinka pirminio pasiūlymo pateikimo dienai galiojančių Tiekėjo pardavimo vietoje kainoženkliuose nurodytų mažmeninių kainų.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Sutarties SD 6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti ir Pirkėjui pateikti dokumento, atitinkančio PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą, gavimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad pasiūlymą pateikusi ir laimėjusi tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Netesybos, baudos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-09
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-27
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.