Šeštadienis, gegužės 25 d.

Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Artiom Valujev
Telefonas: +370 52595464
El. paštas: Artiom.Valujev@iae.lt
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Ignalinos atominės elektrinės veiklos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1.1. Perkančioji organizacija perka pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, kurios preliminariai apima:
Poetapį 1A:
1 užduotį. – Parengiamieji darbai ir duomenų rinkimas;
1.1 subužduotį. – Metodinio(-ių) dokumento(-ų) parengimas
1.2 subužduotį. - Projektavimo pagrindų dokumentų parengimas;
2 užduotį. - Projektavimo variantų vertinimo ataskaitos parengimą;
Poetapį 1B:
3 užduotį. - Konceptualaus projekto parengimą;
4 užduotį - Trūkumų analizės ataskaitos parengimą.
Perkančioji organizacija planuoja sudaryti pagrindines sutartis dėl kiekvieno poetapio (1A ir 1B) atskirai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų paslaugų. Taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visas paslaugas iš kiekvieno tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta preliminarioji sutartis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  11000000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71350000  -  Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1.1. Perkančioji organizacija perka pirkimo dokumentų E dalyje pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, kurios preliminariai apima:
Poetapį 1A:
1 užduotį. – Parengiamieji darbai ir duomenų rinkimas;
1.1 subužduotį. – Metodinio(-ių) dokumento(-ų) parengimas
1.2 subužduotį. - Projektavimo pagrindų dokumentų parengimas;
2 užduotį. - Projektavimo variantų vertinimo ataskaitos parengimą;
Poetapį 1B:
3 užduotį. - Konceptualaus projekto parengimą;
4 užduotį - Trūkumų analizės ataskaitos parengimą.
Perkančioji organizacija planuoja sudaryti pagrindines sutartis dėl kiekvieno poetapio (1A ir 1B) atskirai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų paslaugų. Taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visas paslaugas iš kiekvieno tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta preliminarioji sutartis.
Metodinio(-ių) dokumento(-ų) pagal 1.1 subužduotį; projektavimo variantų vertinimo ataskaitos pagal 2 užduotį, išskyrus veiklą, susijusią su statybos ir (arba) rekonstrukcijos darbų kaštų apskaičiavimu; konceptualaus projekto, pagal 3 užduotį, parengimo užduotys laikomos esminėmis užduotimis, kurios turi būti atliktos paties pasiūlymą pateikusio tiekėjo (tiekėjų grupės narių), kuris pats atitinka PD A dalies 15.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir negali būti perduotos vykdyti subtiekėjams.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų teikimo kokybė  /  Lyginamasis svoris:  35
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Projekto variantų vertinimo metodologija  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Projekto rizikų ir jų mažinimo analizė  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Ekspertų patirtis  /  Lyginamasis svoris:  35
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  0
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas Ignalinos programos R3D projekto lėšomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 102-268304
2021-670232

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PSt-392(13.67E)

Pavadinimas: Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-12-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Westinghouse Electric Spain SAU
A- 84105154
Madrid
ES
NUTS kodas:  ES3 -  COMUNIDAD DE MADRID

Rangovas yra MVĮ : taip
Jacobs Slovakia s.r.o.
31413668
Trnava
SK
NUTS kodas:  SK02 -  Západné Slovensko

Rangovas yra MVĮ : taip
Lietuvos energetikos institutas
111955219
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT022 -  Kauno apskritis

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  5500000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PSt-393(13.67E)

Pavadinimas: Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-12-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Electricité de France SA
552 081 317
Paris
FR
NUTS kodas:  FR1 -  ILE-DE-FRANCE

Rangovas yra MVĮ : ne
GRAPHITECH
824 564 900
Lyon
FR
NUTS kodas:  FR10 -  Ile-de-France

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  5500000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS).
2. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą elektronine forma. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama pirmo pareikalavimo, besąlyginė, neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 300.000,00 eurų sumai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT
Telefonas: +370 4546583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-01-03
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.