Interaktyvaus žemėlapio sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Būsto energijos taupymo agentūra
303004035
Švitrigailos g. 11B
Vilnius
03228
LT
Asmuo ryšiams: Simona Ramanauskienė
Telefonas: +370 65931074
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.betalt.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Interaktyvaus žemėlapio sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugos
Nuorodos numeris:  2019
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pagrindiniai perkamos paslaugos uždaviniai:
• kiekvienam gyventojui suteikti galimybes pasidomėti daugiabučių namų atnaujinijmo (modernizavimo) galimybėmis, eiga ir rezultatais;
• teikti priemones Agentūros specialistams atlikti erdvinę analizę, duomenų ir jų erdvinių sąryšių peržiūrą;
• teikti suinteresuotoms institucijoms informaciją apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) eigą interaktyviuose žemėlapiuose.
Interaktyvių žemėlapių sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugą sudarytų šie pagrindiniai etapai (išdėstyti priklausomai nuo paslaudų tiekėjo (toliau – Tiekėjas) numatytos paslaugų suteikimo strategijos):
• detali analizė, specifikavimas ir projektavimas. paslaugoms veikti reikalingos programinės įrangos diegimas.
• konstravimas ir diegimas;
• testavimas;
• naudotojų mokymai;
• bandomoji eksploatacija;
• garantinis aptarnavimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  199900.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Interaktyvaus žemėlapio sukūrimo paslaugomis siekiama sukurti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso erdvinių duomenų valdymo, analizės ir atvaizdavimo interaktyviuose žemėlapiuose modulį (toliau – interaktyvių žemėlapių modulis). Interaktyvaus žemėlapio sukūrimo paslaugomis siekiama papildyti Agentūros daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo administravimo valdymo ir procesų automatizavimo (DNAMP) informacinę sistemą ir interneto svetainę erdvinės analizės ir viešinimo interaktyvių žemėlapių priemonėmis funkcionalumu.
Interaktyvių žemėlapių modulio tikslas – efektyviai valdyti, analizuoti bei viešinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų informaciją interaktyvių žemėlapių pagalba.
Pagrindiniai perkamos paslaugos uždaviniai:
• kiekvienam gyventojui suteikti galimybes pasidomėti daugiabučių namų atnaujinijmo (modernizavimo) galimybėmis, eiga ir rezultatais;
• teikti priemones Agentūros specialistams atlikti erdvinę analizę, duomenų ir jų erdvinių sąryšių peržiūrą;
• teikti suinteresuotoms institucijoms informaciją apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) eigą interaktyviuose žemėlapiuose.
Interaktyvių žemėlapių modulio sukūrimo paslaugą sudarytų šie pagrindiniai etapai (išdėstyti priklausomai nuo paslaudų tiekėjo (toliau – Tiekėjas) numatytos paslaugų suteikimo strategijos):
• detali analizė, specifikavimas ir projektavimas. paslaugoms veikti reikalingos programinės įrangos diegimas.
• konstravimas ir diegimas;
• testavimas;
• naudotojų mokymai;
• bandomoji eksploatacija;
• garantinis aptarnavimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Paslaugų atlikimo strategija, jos išsamumas ir nuoseklumas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Techninio sprendimo optimalumas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Projekto įgyvendinimo optimalumas  /  Lyginamasis svoris:  20
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0003 "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas".
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutarties trukmė apima paslaugų atlikimo terminą - 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo ir 30 d. atsiskaitymo terminą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 024-053048
2019-648610
IV.2.9)

Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Interaktyvaus žemėlapio sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-06-13
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "HNIT-BALTIC"
110584280
S. Konarskio g. 28a
Vilnius
03127
LT
Telefonas: +370 52150575
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  199900.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  2 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Analitiko funkcijų vykdymas, duomenų bazių specialisto funkcijų vykdymas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
10150
LT

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra
Švitrigailos g. 11B
Vilnius
03228
LT
Telefonas: +370 52705455
El. paštas: info@betalt.lt
Interneto adresas: www.betalt.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-14
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.