Informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Būsto energijos taupymo agentūra
303004035
Švitrigailos g. 11B
Vilnius
03228
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Jakštienė
Telefonas: +370 65983952
El. paštas: d.jakstiene@betalt.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.betalt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=502252
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos
Nuorodos numeris:  2020
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Informacijos rengimas transliavimas nacionalinėje televizijoje
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 353218.47  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  vienos pirkimo dalies
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švitrigailos g. 11B, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1 pirkimo objekto dalis: informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos. Laidų kiekis – 28 vnt. Paslaugų teikimo laikas – nuo sutarties įsigaliojimo iki 2022 m. spalio 15 d.
Paslaugos apimtys:
• Su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir jos įgyvendinimu susijusių televizijos laidų/informacinių reportažų sukūrimas, jų parengimas transliuoti bei transliavimas eteryje. Idėjos (koncepcijos), pašnekovų suradimas/pasiūlymas, preliminarių laidų/informacinių reportažų scenarijų sukūrimas, pagrindimas bei įgyvendinimas, įskaitant laiko ir vietos planavimą žiniasklaidos priemonėse, pateikiant laidų/informacinių reportažų transliacijų grafikus, preliminarias temas ir scenarijų.
• laidos/informacinio reportažo trukmė – 3 min. (be komercinių ar su turiniu nesusijusių informacinių intarpų).
Reikalavimai laidai/informaciniam reportažui:
• kiekviena sukurta laida turi būti unikali, niekur anksčiau netransliuota.
• kiekviena laida/informacinis reportažas rengiamas su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau - Agentūra), suderinus laidos/informacinio reportažo turinį, pašnekovus, garsinį apipavidalinimą, kt. su laidos/informacinių reportažo rengimu susijusius klausimus.
• Laida/ reportažas transliuojama tiekėjo pasiūlyme nurodytoje televizijos programoje tik gavus rašytinį perkančiosios organizacijos leidimą (gali būti pateiktas ir elektroniniu paštu).
• laidose/informaciniuose reportažuose neturi būti konkrečių asmenų, produktų, paslaugų ar įmonių reklamos. Perkančioji organizacija, tvirtindama tiekėjo parengtas laidas/reportažus transliavimui, nevertina, ar paslaugos teikėjo parengta informacija atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus. Įgyvendinančiajai institucijai (APVA) įvertinus Agentūros pateiktus dokumentus atsiskaitymui už įgyvendintas projekto veiklas ataskaitiniu laikotarpiu ir atmetus laidą/reportažą kaip netinkamus finansuoti projekto lėšomis dėl šiame punkte nurodytų reikalavimų pažeidimo, paslaugos teikėjas turi ištaisyti trūkumus ir ištaisytą laidą/reportažą pakartotinai ištransliuoti nacionalinėje televizijos programoje savo lėšomis.
• laidos turi būti transliuojamos tiekėjo pasiūlytoje nacionalinio transliuotojo programoje, kurios einamojo pilno mėnesio vidutinis dienos pasiekimas (daily reach), įskaitant konsoliduoto žiūrėjimo duomenis, TV metrų duomenimis yra ne mažesnis nei 17 proc. ir daugiau (šis rodiklis turi būti pasiektas bent vieną mėnesį per 2019 metų III ketvirtį).
• laidos/informaciniai reportažai turi būti transliuojami su perkančiąja organizacija suderintu laiku, darbo dienomis, laikotarpyje nuo 18:00 val. iki 22:00 val. ne reklaminiuose blokuose.
• laidų/informacinių reportažų transliavimas vykdomas prieš ir/ar po informacininės laidos.
• Laidose/reportažuose neturi būti reklaminių intarpų.
• Laidos/reportažai per visą sutarties vykdymo laikotarpį papildomai turi būti patalpintos nacionalinės televizijos programos internetiniame video archyve ir su televizijos laida susijusi informacija turi būti skleidžiama televizijos kanalo socialinių tinklų profiliuose.
• laidose/informaciniuose reportažuose turi būti informuojama apie vykdomą Agentūros projektą Europos Sąjungos lėšomis. Visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas 2014-2020 ES fondų investicijų ženklas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų ženklo naudojimo vadovo reikalavimus (http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas) ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros ženklas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 117739.30  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 22
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas, II etapas“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švitrigailos g. 11B, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 pirkimo objekto dalis: informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos. Laidų kiekis – 28 vnt. Paslaugų teikimo laikas – nuo sutarties įsigaliojimo iki 2022 m. spalio 15 d.
Paslaugos apimtys:
• Su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir jos įgyvendinimu susijusių televizijos laidų/informacinių reportažų sukūrimas, jų parengimas transliuoti bei transliavimas eteryje. Idėjos (koncepcijos), pašnekovų suradimas/pasiūlymas, preliminarių laidų/informacinių reportažų scenarijų sukūrimas, pagrindimas bei įgyvendinimas, įskaitant laiko ir vietos planavimą žiniasklaidos priemonėse, pateikiant laidų/informacinių reportažų transliacijų grafikus, preliminarias temas ir scenarijų.
• laidos/informacinio reportažo trukmė – 3 min. (be komercinių ar su turiniu nesusijusių informacinių intarpų).
Reikalavimai laidai/informaciniam reportažui:
• kiekviena sukurta laida turi būti unikali, niekur anksčiau netransliuota.
• kiekviena laida/informacinis reportažas rengiamas su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau - Agentūra), suderinus laidos/informacinio reportažo turinį, pašnekovus, garsinį apipavidalinimą, kt. su laidos/informacinių reportažo rengimu susijusius klausimus.
• Laida/ reportažas transliuojama tiekėjo pasiūlyme nurodytoje televizijos programoje tik gavus rašytinį perkančiosios organizacijos leidimą (gali būti pateiktas ir elektroniniu paštu).
• laidose/informaciniuose reportažuose neturi būti konkrečių asmenų, produktų, paslaugų ar įmonių reklamos. Perkančioji organizacija, tvirtindama tiekėjo parengtas laidas/reportažus transliavimui, nevertina, ar paslaugos teikėjo parengta informacija atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus. Įgyvendinančiajai institucijai (APVA) įvertinus Agentūros pateiktus dokumentus atsiskaitymui už įgyvendintas projekto veiklas ataskaitiniu laikotarpiu ir atmetus laidą/reportažą kaip netinkamus finansuoti projekto lėšomis dėl šiame punkte nurodytų reikalavimų pažeidimo, paslaugos teikėjas turi ištaisyti trūkumus ir ištaisytą laidą/reportažą pakartotinai ištransliuoti nacionalinėje televizijos programoje savo lėšomis.
• laidos turi būti transliuojamos tiekėjo pasiūlytoje nacionalinio transliuotojo programoje, kurios einamojo pilno mėnesio vidutinis dienos pasiekimas (daily reach), įskaitant konsoliduoto žiūrėjimo duomenis, TV metrų duomenimis yra ne mažesnis nei 17 proc. ir daugiau (šis rodiklis turi būti pasiektas bent vieną mėnesį per 2019 metų III ketvirtį).
• laidos/informaciniai reportažai turi būti transliuojami su perkančiąja organizacija suderintu laiku, darbo dienomis, laikotarpyje nuo 18:00 val. iki 22:00 val. ne reklaminiuose blokuose.
• laidų/informacinių reportažų transliavimas vykdomas prieš ir/ar po informacininės laidos.
• Laidose/reportažuose neturi būti reklaminių intarpų.
• Laidos/reportažai per visą sutarties vykdymo laikotarpį papildomai turi būti patalpintos nacionalinės televizijos programos internetiniame video archyve ir su televizijos laida susijusi informacija turi būti skleidžiama televizijos kanalo socialinių tinklų profiliuose.
• laidose/informaciniuose reportažuose turi būti informuojama apie vykdomą Agentūros projektą Europos Sąjungos lėšomis. Visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas 2014-2020 ES fondų investicijų ženklas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų ženklo naudojimo vadovo reikalavimus (http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas) ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros ženklas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 117739.30  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 22
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas, II etapas“
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švitrigailos g. 11B, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

3 pirkimo objekto dalis: informacijos rengimo ir transliavimo nacionalinėje televizijoje paslaugos. Laidų kiekis – 28 vnt. Paslaugų teikimo laikas – nuo sutarties įsigaliojimo iki 2022 m. spalio 15 d.
Paslaugos apimtys:
• Su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir jos įgyvendinimu susijusių televizijos laidų/informacinių reportažų sukūrimas, jų parengimas transliuoti bei transliavimas eteryje. Idėjos (koncepcijos), pašnekovų suradimas/pasiūlymas, preliminarių laidų/informacinių reportažų scenarijų sukūrimas, pagrindimas bei įgyvendinimas, įskaitant laiko ir vietos planavimą žiniasklaidos priemonėse, pateikiant laidų/informacinių reportažų transliacijų grafikus, preliminarias temas ir scenarijų.
• laidos/informacinio reportažo trukmė – 3 min. (be komercinių ar su turiniu nesusijusių informacinių intarpų).
Reikalavimai laidai/informaciniam reportažui:
• kiekviena sukurta laida turi būti unikali, niekur anksčiau netransliuota.
• kiekviena laida/informacinis reportažas rengiamas su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau - Agentūra), suderinus laidos/informacinio reportažo turinį, pašnekovus, garsinį apipavidalinimą, kt. su laidos/informacinių reportažo rengimu susijusius klausimus.
• Laida/ reportažas transliuojama tiekėjo pasiūlyme nurodytoje televizijos programoje tik gavus rašytinį perkančiosios organizacijos leidimą (gali būti pateiktas ir elektroniniu paštu).
• laidose/informaciniuose reportažuose neturi būti konkrečių asmenų, produktų, paslaugų ar įmonių reklamos. Perkančioji organizacija, tvirtindama tiekėjo parengtas laidas/reportažus transliavimui, nevertina, ar paslaugos teikėjo parengta informacija atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus. Įgyvendinančiajai institucijai (APVA) įvertinus Agentūros pateiktus dokumentus atsiskaitymui už įgyvendintas projekto veiklas ataskaitiniu laikotarpiu ir atmetus laidą/reportažą kaip netinkamus finansuoti projekto lėšomis dėl šiame punkte nurodytų reikalavimų pažeidimo, paslaugos teikėjas turi ištaisyti trūkumus ir ištaisytą laidą/reportažą pakartotinai ištransliuoti nacionalinėje televizijos programoje savo lėšomis.
• laidos turi būti transliuojamos tiekėjo pasiūlytoje nacionalinio transliuotojo programoje, kurios einamojo pilno mėnesio vidutinis dienos pasiekimas (daily reach), įskaitant konsoliduoto žiūrėjimo duomenis, TV metrų duomenimis yra ne mažesnis nei 17 proc. ir daugiau (šis rodiklis turi būti pasiektas bent vieną mėnesį per 2019 metų III ketvirtį).
• laidos/informaciniai reportažai turi būti transliuojami su perkančiąja organizacija suderintu laiku, darbo dienomis, laikotarpyje nuo 18:00 val. iki 22:00 val. ne reklaminiuose blokuose.
• laidų/informacinių reportažų transliavimas vykdomas prieš ir/ar po informacininės laidos.
• Laidose/reportažuose neturi būti reklaminių intarpų.
• Laidos/reportažai per visą sutarties vykdymo laikotarpį papildomai turi būti patalpintos nacionalinės televizijos programos internetiniame video archyve ir su televizijos laida susijusi informacija turi būti skleidžiama televizijos kanalo socialinių tinklų profiliuose.
• laidose/informaciniuose reportažuose turi būti informuojama apie vykdomą Agentūros projektą Europos Sąjungos lėšomis. Visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas 2014-2020 ES fondų investicijų ženklas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų ženklo naudojimo vadovo reikalavimus (http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas) ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros ženklas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 117739.30  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 22
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas, II etapas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – ne mažesnė kaip 7 procentai visos pirkimo sutarties kainos. Pirkimo sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant banko garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą). Pirkimo sutarties įvykdymo pateikimas – per 7 dienas nuo 2021-01-01. Galiojimo terminas: ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pirkimo sutartyje numatytos paslaugų suteikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, apmoka teikėjui už faktiškai suteiktas paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-15
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Švitrigailos g. 11B, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
10150
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-04
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.