INFORMACIJOS, KURIĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA TURI PASKELBTI NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, SKELBIMO VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE PASLAUGOS

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Neringa Murzienė
Telefonas: +370 70685105
El. paštas: [email protected]
Faksas: +370 70686949
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

INFORMACIJOS, KURIĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA TURI PASKELBTI NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, SKELBIMO VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE PASLAUGOS
Nuorodos numeris:  596351
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79800000  -  Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis. Didžiausias preliminarus kiekis cm² : 1 dalyje - 100000; 2 dalyje - 120000. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus kiekio.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  112231.41  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1 dalis INFORMACIJOS, KURIĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA TURI PASKELBTI NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, SKELBIMO VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE PASLAUGOS
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79000000  -  Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugos teikiamos, vadovaujantis šiais teisės aktais:
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;
2. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypo planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“;
3. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
4. Numatomas preliminarus paslaugų kiekis 100000 kv. cm.
5. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso kiekio.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 dalis INFORMACIJOS, KURIĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA TURI PASKELBTI NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79000000  -  Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugos teikiamos, vadovaujantis šiais teisės aktais:
1. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“.
3. Numatomas preliminarus paslaugų kiekis 120000 kv. cm.
4. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso kiekio.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 079-212818
2022-630939

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1DPS-2835-(4.27 E.)

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: 1 dalis INFORMACIJOS, KURIĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA TURI PASKELBTI NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, SKELBIMO VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE PASLAUGOS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-07-19
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Point media"
300638326
Draugystės g. 19
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  53719.01  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1DPS-2761-(4.27 E.)

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: 2 dalis INFORMACIJOS, KURIĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA TURI PASKELBTI NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-07-18
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Viešosios informacijos agentūra, UAB
305767353
Tirkšlių g. 102
Balėnos, Mažeikių r.
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  58512.40  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037
El. paštas: [email protected]

VI.5)

Paskelbimo data

2022-07-20
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.