Trečiadienis, gruodžio 02 d.

imuninių preparatų (vakcinos nuo tuberkuliozės BCG liofilizuotos) Nacionalinei imunoprofilaktikos programai vykdyti

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
191351679
Europos a. 1
Vilnius
03505
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Dmitrijevaitė
Telefonas: +370 52364159
Faksas: +370 52364111
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vlk.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=492108
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

imuninių preparatų (vakcinos nuo tuberkuliozės BCG liofilizuotos) Nacionalinei imunoprofilaktikos programai vykdyti
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33651300  -  Priešmikobakteriniai vaistai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

numatoma įsigyti vakciną nuo tuberkuliozės BCG liofilizuotą (toliau – vakcina), Nacionalinei imunoprofilaktikos programai vykdyti 50 000 – 100 000 dozių
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33651300  -  Priešmikobakteriniai vaistai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
gydymo įstaigos respublikoje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

vakcina nuo tuberkuliozės BCG liofilizuota 50 000 – 100 000 dozių
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 12 mėnesių
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  taikoma, tiekėjas turi pateikti užpildytą EBVPD formą.
1. Teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. tiekėjo vykdoma veikla turi būti susijusi su vaistinių preparatų didmeniniu platinimu. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija (patvirtintos įmonės vadovo ar kito įgalioto asmens) ar kiti dokumentai, iš kurių matyti, kad tiekėjas turi teisę verstis atitinkama veikla ir vaistinių preparatų didmeninio platinimo licencija ar ją atitinkantis dokumentas, išduotas Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos vadovaujantis teisės aktas, suderintais su 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (toliau – Direktyva 2001/83/EB) 78 straipsnio reikalavimais, arba, jei platina vaistinius preparatus, kuriuos tiekėjas importuoja iš trečiosios šalies, turi turėti vaistinių preparatų gamybos licenciją ar ją atitinkantį dokumentą ir/ar platinimo licenciją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas siūlant ir tiekiant prekes atitinka Lietuvos, Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Duomenys tikrinami viešuose duomenų bazėse. Jeigu dėl informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie siūlomą prekę, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti pažyma, patvirtinančią, kad siūloma prekė įtraukta į Lietuvos Respublikos vaistų registrą, nurodant (registracijos) pažymėjimo numerį arba dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomas vaistinis preparatas registruotas bent vienoje Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje arba trečioje šalyje, kurioje yra pagaminta, ir tiekėjo patvirtinimą, kad jis įsipareigoja atlikti visus būtinus veiksmus, kad atiduodant į rinką siūlomas prekes bus laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, tame tarpe Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, pateikdamas Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės sutarties sąlygų įvykdymo laidavimą. Užtikrinimo vertė turi būti 2 (du) procentai nuo sutarties sumos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą sutarties laikotarpį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-01-23
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-01-23
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Europos a. 1, Vilnius 611 posėdžių salėje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.