Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Svetlana Šubina
Telefonas: +370 38624160
Faksas: +370 38624189
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=575714
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Valstybės įmonė
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71630000  -  Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71630000  -  Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

METALO INSPEKCIJOS IR BANDYMAI, GAMINANT SAVO JĖGOMIS BEI REMONTUOJANT ATSARGINES DALIS BEI GAMINIUS (Pagal techninės specifikacijos „IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas“ 1 priedą):
Apžiūrimoji kontrolė - 66 bandymai;
Spektrinė analizė - 370 bandymų;
Ultragarsiniai bandymai - 66 bandymai;
Kietumo nustatymas Brinelio, Rokvelo metodu - 15 bandymų.
METALO IR SUVIRINIMO JUNGČIŲ INSPEKCIJOS IR BANDYMAI, RENGIANT IAE VAMZDYNŲ IR ĮRANGOS TECHNINĮ PATIKRINIMĄ BEI VALDANT JŲ SENĖJIMĄ (Pagal techninės specifikacijos „IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas“ 2 priedą):
Inspekcijos ir bandymai rengiant Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos (RATT) vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą bei valdant jų senėjimą:
Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) - 66 taškai;
Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdžiai) - 36 taškai;
Storio ultragarsinė kontrolė - 24 taškai.
Inspekcijos ir bandymai rengiant Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus (KRATS) vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą bei valdant senėjimą:
Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdžiai) - 16 taškų;
Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) - 52 taškai.
Inspekcijos ir bandymai rengiant Išmontavimo skyriaus (IS) talpų, kurių neįmanoma apžiūrėti iš vidaus, techninį patikrinimą:
Storio ultragarsinė kontrolė - 88 taškai.
METALO BANDYMAI ATLIEKANT VAMZDYNŲ IR ĮRANGOS REMONTĄ, MODIFIKACIJAS BEI IZOLIAVIMUS (pagal techninės specifikacijos „IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas“ 3 priedą).
Metalo bandymų darbų apimtis atliekant vamzdynų ir įrangos remontą, modifikacijas bei izoliavimus:
Apžiūrimoji kontrolė - 30 operacijų;
Bandymai skvarbiaisiais dažalais - 27 bandymai;
Storio ultragarsinė kontrolė - 30 taškų;
Ultragarsiniai bandymai - 10 bandymų;
Radiografiniai bandymai - 43 bandymai.
OPERACINĖ KONTROLĖ IR METALO TYRIMAI ATESTUOJANT SUVIRINTOJUS PAGAL STANDARTĄ LST EN ISO 9606-1 (pagal techninės specifikacijos „IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas“ 4 priedą):
Radiografiniai bandymai – 80 bandymų;
Mechaniniai lenkimo bandymai, laužimas – 100 bandymų.
Nurodyti kiekiai yra maksimalūs.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 1095
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA.21 lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarčių įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Jeigu tiekėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Pirkėjui 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties bendros preliminarios kainos eurais su PVM dydžio baudą. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus) pirkėjas skaičiuoja 0,03 procento dydžio delspinigius.
Mokėjimas atliekamas tik po to, kai pirkėjas patikrina atliktų paslaugų kokybę ir/ar kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus ir abi šalys pasirašo priėmimo-perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo.
Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.
Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-15
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS).
2. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k.
Visagino sav.
31152
LT
Telefonas: +370 38624160
El. paštas: iae@iae.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-26
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.