Gatvių, šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymo mašinos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=447977
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gatvių, šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymo mašinos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34144431  -  Šluojamosios mašinos-siurbliai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

I pirkimo dalis – valymo mašina, skirta šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymui, kurios bunkerio talpa ne mažesnė kaip 1,7 kub. m – 3 vnt.;
II pirkimo dalis – valymo mašina, skirta senamiesčiui, siauroms gatvėms valyti, kurios bunkerio talpa ne mažesnė kaip 4 kub. m – 1 vnt.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 472000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

valymo mašina, skirta šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymui
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34144431  -  Šluojamosios mašinos-siurbliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valymo mašina, skirta šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų valymui, kurios bunkerio talpa ne mažesnė kaip 1,7 kub. m, 3 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 327000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgesniam kaip 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“, kuris yra finansuojamas pagal ES fondų investicinių veiksmų programos priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ .
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

valymo mašina, skirta senamiesčiui, siauroms gatvėms valyti
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34144431  -  Šluojamosios mašinos-siurbliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valymo mašina, skirta senamiesčiui, siauroms gatvėms valyti, kurios bunkerio talpa ne mažesnė kaip 4 kub. m, 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 145000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgesniam kaip 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“, kuris yra finansuojamas pagal ES fondų investicinių veiksmų programos priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 paskutinius metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti:
1) teikiant pasiūlymą I pirkimo daliai įvykdęs* ir (ar) vykdo** bent 1 ar daugiau specialios paskirties transporto priemonių (valymo automobilių) pardavimo ir/ar lizingo, ir/ar nuomos sutartį (-čių), kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 119 000,00 EUR su PVM.
2) teikiant pasiūlymą II pirkimo daliai įvykdęs* ir (ar) vykdo** bent 1 ar daugiau specialios paskirties transporto priemonių (valymo automobilių) pardavimo ir/ar lizingo, ir/ar nuomos sutartį (-čių), kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 88 000,00 EUR su PVM.
Pastaba: jei pasiūlymas teikiamas dvejoms pirkimo dalims, gali būti pateikiama bent 1 ar daugiau specialios paskirties transporto priemonių (valymo automobilių) pardavimo ir/ar lizingo, ir/ar nuomos sutartis (- čių), kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip didžiausia iš teikiamų pirkimo dalių sutarties vertės.
* Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jei tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė per paskutinius 3 metus yra ne mažesnė kaip reikalaujama atitinkamai pirkimo daliai (arba ne mažesnė kaip didžiausia iš teikiamų pirkimo dalių sutarties vertės, jei pasiūlymas teikiamas dvejoms pirkimo dalims).
**Jei tiekėjas teikia informaciją apie dar vykdomą sutartį, kuri pradėta vykdyti per paskutinius 3 metus, tačiau dar nebaigta vykdyti, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė yra ne mažesnė kaip reikalaujama atitinkamai pirkimo daliai (arba ne mažesnė kaip didžiausia iš teikiamų pirkimo dalių sutarties vertės, jei pasiūlymas teikiamas dvejoms pirkimo dalims).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (taikoma visoms pirkimo dalims) – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą - 5 procentus nuo Sutarties vertės (su PVM).
2.Pardavėjas už pavėluotai pristatytas Prekes moka Pirkėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Pardavėjui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.
3.Už kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą, nekokybiškas Prekes Pardavėjas moka 300 EUR baudą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-04-24
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-07-24
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-04-24
Vietos laikas:  14:45
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502. Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-03-18
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.