Sekmadienis, rugpjūčio 09 d.

Gargždų miesto šilumos tinklų P. Cvirkos g.33/Klaipėdos g. 29, nuo ŠK4-6 iki ŠK4-88, nuo ŠK4-3 iki ŠK4-7, nuo ŠK4-7 iki Pušų g.49 rekonstravimas

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos energija"
140249252
Danės g. 8, Klaipėda
Klaipėda
LT92109
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Mickevičienė
Telefonas: +370 46392225
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=467415
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
AB "Klaipėdos energija"
140249252
Danės g. 8, Klaipėda
Klaipėda
LT92109
LT
Asmuo ryšiams: Lina Dulinskienė
Telefonas: +370 46392664
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klenergija.lt

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gargždų miesto šilumos tinklų P. Cvirkos g.33/Klaipėdos g. 29, nuo ŠK4-6 iki ŠK4-88, nuo ŠK4-3 iki ŠK4-7, nuo ŠK4-7 iki Pušų g.49 rekonstravimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110  -  Vamzdžių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbus apima: šilumos tinklų (ilgis ~ 2243 m ) priešprojektinės dokumentacijos paruošimo, derinimo, projektavimo, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo, bandymo-derinimo ir gerbūvio atstatymo darbai, darbų pridavimas bei kiti darbai .
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1400000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71322200  -  Vamzdynų projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gargždų miesto teritorija šalia P. Cvirkos., Klaipėdos ir Pušų gatvių
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbus apima: šilumos tinklų (ilgis ~ 2243 m ) priešprojektinės dokumentacijos paruošimo, derinimo, projektavimo, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo, bandymo-derinimo ir gerbūvio atstatymo darbai, darbų pridavimas bei kiti darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-08-01
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis dėl nenumatytų, nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, gali būti pratęsta vieną kartą vienam mėnesiui. Sutartį pratęsus, šilumos tinklų rekonstravimo darbai turi būti atlikti bei pateikta vykdomoji dokumentacija iki 2021.09.01.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 04.3.2-LVPA-K-102-06-0024
II.2.14)

Papildoma informacija

Perkantysis subjektas šiam Projektui sieks gauti dalinį finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinkle modernizavimas ir plėtra“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subrangovas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, privalo atitikti privalomus pašalinimo pagrindų reikalavimus nustatytus Viešųjų pirkimų įstatyme. Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subrangovas, kurio pajėgumais remiamasi, su Pasiūlymu privalo pateikti EBVPD, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo Tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių, Subrangovų ar kitų pasitelkiamų ūkio subjektų pašalinti iš pirkimo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Reikalavimai nekeliami
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantija, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 procentų nuo Sutarties vertės be PVM.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus (F-2) ir pažymas (F-3). Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos-faktūros gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą su Rangovu šiam atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus (įskaitant išpildomosios dokumentacijos paruošimą bei defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą) per 30 (trisdešimt) dienų po galutinio Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo užsakovui akto pasirašymo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovui vėluojant atlikti Darbus (jei Darbai atliekami etapais – vėluojant atlikti konkrečiame etape pagal Darbų vykdymo grafiką šioje Sutartyje nustatytais terminais dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Užsakovo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,03 procento už kiekvieną dieną nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės dydžio delspinigius, 0,05 procentų nuo Darbų, atliktų su trūkumais, vertės dydžio už kiekvieną pradelstą dieną. Bauda - 500,00 eur už kiekvieną sutartyje nustatytą atvejį.Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Rangovui už atliktus Darbus per nurodytą terminą, moka Rangovui 0,03 procento už kiekvieną dieną nuo vėluojamų sumokėti sumų dydžio delspinigius.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-11
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.