Filtrato išvežimo ir sutvarkymo, naftos gaudyklių išvalymo ir sutvarkymo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
300092998
Pramonės pr. 4A, Kauno m. sav.
Kaunas
51329
LT
Asmuo ryšiams: Marija Vilkaitė
Telefonas: +370 67376552
Faksas: +370 37311267
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoratc.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Filtrato išvežimo ir sutvarkymo, naftos gaudyklių išvalymo ir sutvarkymo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90400000  -  Nuotekų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš uždarytų sąvartynų Miškinių, Digrių sąvartynų (Kauno r.) ir Budnikų sąvartyno (Keturokų k. Kaišiadorių r.), perteklinio filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš žaliųjų atliekų priėmimo aikštelių (Juozapavos k. Vandžiogalos sen. Kauno r. ir Nemajūnų 15 A, Kaunas) bei naftos gaudyklių išvalymo ir sutvarkymo iš 14 atliekų priėmimo aikštelių paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  129099.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš uždaryto Budnikų sąvartyno paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90410000  -  Nuotekų išgabenimo paslaugos
90430000  -  Nuotekų šalinimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno regionas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš uždaryto Budnikų sąvartyno (Keturokų k. Kaišiadorių r.) paslaugas. Prelinimarus paslaugų kiekis per maksimalų paslaugos teikimo laikotapį 4500 kub. m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš žaliųjų atliekų priėmimo aikštelių bei Miškinių ir Digrių sąvartynų Kauno r. paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90410000  -  Nuotekų išgabenimo paslaugos
90430000  -  Nuotekų šalinimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno regionas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš uždarytų sąvartynų Miškinių, Digrių sąvartynų (Kauno r.) ir perteklinio filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš žaliųjų atliekų priėmimo aikštelių (Juozapavos k. Vandžiogalos sen. Kauno r. ir Nemajūnų 15 A, Kaunas) paslaugas. Preliminarus paslaugų kiekis per maksimalų paslaugos laikotarpį yra 9900 kub. m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Naftos gaudyklių išvalymo atliekų priėmimo aikštelėse paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90430000  -  Nuotekų šalinimo paslaugos
90741000  -  Su naftos tarša susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno regionas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti naftos gaudyklių išvalymo ir sutvarkymo iš 14 atliekų priėmimo aikštelių paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 157-450253
2022-687202

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 22-140P

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš uždaryto Budnikų sąvartyno paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-10-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Alveva"
303575639
I. Simonaitytės 4-17
Vilnius
06244
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  36000.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 22-141P

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Filtrato išvežimo ir sutvarkymo iš žaliųjų atliekų priėmimo aikštelių bei Miškinių ir Digrių sąvartynų Kauno r. paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-10-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Alveva"
303575639
I. Simonaitytės 4-17
Vilnius
06244
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  89100.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 22-142P

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: Naftos gaudyklių išvalymo atliekų priėmimo aikštelėse paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2022-10-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  7
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  7
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  7
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

K. Urbanavičiaus IĮ
249886550
Naujoji 2B
Alytus
62116
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  3999.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  25 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
UAB „GTV LT“, įmonės kodas 132816920, pavojingų atliekų tvarkymas - 20 %;
UAB „Toksika“, įmonės kodas 244670310, pavojingų atliekų tvarkymas - 5 %.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūrų terminai nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2022-10-12
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.