ESAMOS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ANALIZĖS, SIEKIANT PARENGTI VALSTYBINIO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 METŲ PLANO PROJEKTĄ, ATLIKIMO PASLAUGOS

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

ESAMOS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ANALIZĖS, SIEKIANT PARENGTI VALSTYBINIO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 METŲ PLANO PROJEKTĄ, ATLIKIMO PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Esamos atliekų tvarkymo sistemos analizės, siekiant parengti valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano projektą, atlikimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  36000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Turi būti išanalizuota Lietuvos Respublikos atliekų prevencijos ir tvarkymo sistema (atliekų prevencijos ir tvarkymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, kurias turi įgyvendinti valstybės institucijos, savivaldybės, gamintojai ir importuotojai, atliekų tvarkytojai), galimos ateities plėtros tendencijos, siektini rezultatai, atliktas jos palyginimas su kitų Europos Sąjungos valstybių atliekų tvarkymo sistemomis, įvertinti atliekų sektoriaus vystymosi kryptis Europos Sąjungos (ES) žiedinės ekonomikos kontekste ir įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus. Atsižvelgiant į šios analizės rezultatus, turi būti parengtas Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano projektas, skirtas ES, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių atliekų prevenciją ir tvarkymą, tarptautinių sutarčių ir / ar įsipareigojimų įgyvendinimui užtikrinti. Paslaugų atlikimo metu turi būti parengta ir pateiktia1 (viena) įvadinė, 1 (viena) tarpinė ir 1 (viena) galutinė ataskaita. Paslaugos turi būti atliktos per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T1) – Tiekėjo paslaugų atlikimo suvokimas  /  Lyginamasis svoris:  0-20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T2) – Specialisto Nr. 1 (Projekto (darbo grupės)) vadovo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  max 10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T3) – Specialisto Nr. 2 (atliekų srities eksperto) patirtis  /  Lyginamasis svoris:  max 10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T4) – Specialisto Nr. 3 (atliekų srities eksperto) patirtis  /  Lyginamasis svoris:  max 10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kriterijus (T5) – Specialisto Nr. 4 (ekonomikos ir (ar) finansų srities eksperto) patirtis  /  Lyginamasis svoris:  max 10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties 9 mėn. trukmę įskaičiuotas paslaugų atlikimo terminas 8 mėn. ir galimas maksimalus atsiskaitymo laikotarpis 30 d.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 165-404920
2019-652603

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: ESAMOS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ANALIZĖS, SIEKIANT PARENGTI VALSTYBINIO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 METŲ PLANO PROJEKTĄ, ATLIKIMO PASLAUGOS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-02
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Smart Continent LT, UAB
300144142
T. Kosciuškos g. 24-104
Vilnius
01100
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  36000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr.40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-12
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.